GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:4 – Christus, het doeleinde van de wet

27-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want Christus [is het] einde van wet, tot rechtvaardigheid voor een ieder die gelooft.

Dit vers begint met “want” hetgeen betekent dat het een toelichting is op het voorgaande. In vers 3 schreef Paulus over Israël dat zich niet heeft onderschikt aan “de rechtvaardigheid van God”. Zij jaagden hun eigen rechtvaardigheid na, en zijn juist daardoor niet aan de wet toegekomen (9:31). Zij meenden dat de wet gericht was op wat zij moesten werken en vanwege die ijver (10:2) zijn ze gestruikeld over “de steen des aanstoots” (9:32). Want de wet gaat niet over werken, maar over God die in Sion een steen zou leggen waarmee men niet beschaamd zou uitkomen (9:33). Gods rechtvaardigheid houdt in dat Hij recht doet aan zijn belofte. Dus vervult Hij zijn belofte.

De wet (zoals heel de Tenach) spreekt van de opgewekte Christus waarop de vervulling van al Gods beloften is gebaseerd. Christus is het doeleinde (Gr. telos) van de wet. Alles in de Hebreeuwse geschriften getuigt van hem. Zoals was voorzegd, wekte God de Christus op uit de doden. In hem is het Leven. In hem is de redding. Er valt niets meer te werken want al wat nodig is, is gedaan. Het is volbracht! En daar mogen we op vertrouwen!

Delen: