GoedBericht.nl logo
English Blog

Lucas 11:2 – onze Vader…

28-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg: Onze Vader, U, die in de hemelen bent…

Het beroemde ‘onze Vader’ is een gebed dat Jezus zijn discipelen leerde, nadat ze hem hadden gevraagd: Heer, leer ons te bidden. Niet als formuliergebed om bij iedere gelegenheid op te dreunen, maar als een voorbeeld-gebed. Bedenk daarbij dat Jezus zijn onderwijs exclusief richtte tot Israël. In de verwachting van “laat uw Koninkrijk komen”. Met het uitzicht dat Gods wil op aarde zou gaan geschieden. Daaraan voorafgaand zou er grote verdrukking zijn en het dagelijkse brood onzeker. De bede “geef ons heden ons dagelijks brood” zal dan hoogst actueel zijn.

Hoeveel we als gelovigen uit de natiën nu ook kunnen leren van Jezus’ onderwijs, het is gericht aan Israël. Het is geschreven voor ons, maar niet aan ons. Dat mogen we nooit vergeten. Jezus zei ooit dat het niet goed is, om het brood van de kinderen aan de hondjes voor te werpen (Mat.15:26). D.w.z. zijn onderwijs is  bestemd voor de kinderen Israëls, niet voor de natiën. Om de natiën te bereiken en te onderwijzen verkoos God zich Paulus. Voor alles in de Schrift is een bestemde plaats en tijd.

Delen: