GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:20 – gevonden door wie Mij niet zochten

18-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En Jesaja waagt het te zeggen: Ik werd gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik werd kenbaar aan hen die naar Mij niet vroegen.

Heeft Israël misschien de boodschap niet gekend, verstaan of begrepen?, zo luidde de vraag (:19). Jawel, zo betoogt Paulus, want zelfs een “onverstandige natie” begreep het. Sterker nog: dat maakt Israël juist zo boos en jaloers op hen. Dit fenomeen was reeds door Mozes voorzegd.

Maar ook Jesaja waagde het te zeggen dat God zich juist laat vinden door degenen die naar Hem niet zochten en zich kenbaar maakt aan wie naar Hem niet vroegen (65:1). Het verstaan van het Evangelie is geen kwestie van intelligentie of opleiding aangezien zelfs een “onverstandige natie” het vermag te verstaan. Maar bepalend is evenmin of een mens God zoekt en naar Hem vraagt.

Als rode draad door heel deze brief loopt de waarheid dat menselijke prestaties en ijver (“werken”) voor God totaal geen gewicht in de schaal leggen. Alles hangt van God af die recht doet aan wat Hij belooft. Hij ontfermt zich. Hij heeft een alomvattend plan en Hij werkt dat uit zonder enige hulp van mensenhanden. Hij zoekt… en Hij vindt. Zodat alle roem is uitgesloten.

Delen: