GoedBericht.nl logo
English Blog

1Thessalonika 2:13 – geen woord van mensen

19-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… toen jullie het gehoorde woord van God ontvingen (…) niet als woord van mensen, maar zoals het waarlijk is, als woord van God…

Slechts een paar weken was Paulus in Thessalonika geweest. Nu, een korte tijd later, blikt hij vanuit Athene terug en schrijft aan de ekklesia daar een brief. Een geloofsgemeenschap die daar tegen alle verdrukking in en in no-time, was ontstaan. Het woord dat Paulus daar had gepredikt was voor hen onmiskenbaar een woord van GOD en geen woord van mensen.

In de synagoge had Paulus een drietal sabbatten achtereen bewezen vanuit de Hebreeuwse Bijbel dat Jezus volkomen beantwoordt aan hetgeen over de Messias was voorzegd. Juist in de profetie (=voorzegging) bewijst GOD zijn woord. Want mensen kunnen wel voorspellen, maar alleen GODS woord voorzegt. Met precisie en tot in detail.

Maar ook de wijze waarop het woord bij de Thessalonikers was binnengekomen, bewees de Goddelijke oorsprong daarvan. Het had een enorme impact gehad en een grote vreugde veroorzaakt. Ondanks de smaad en vervolging. In heel de provincie en zelfs ver daarbuiten werd over de radicale ommekeer van deze Thessalonikers gesproken. Niet om wat zij met het Woord deden, maar om wat het Woord met hen deed!

Delen: