GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:26 – oneer, waarde-loos

06-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom levert God hen over tot in hartstochten van oneer. Want hun vrouwen vervangen het natuurlijke gebruik tot wat naast de natuur is.

Fase 1: God als GOD en Schepper wordt weggeredeneerd. Fase 2: hartstochten verliezen hun eer. “Oneer” (Gr.atimia) betekent letterlijk: zonder waarde of prijs. Regelmatig horen en lezen we over gebrek aan ‘normen en waarden’. Niet erg verbazingwekkend in een wereld die gedesoriënteerd is en geen weet (meer) heeft van haar Schepper.

Normen zijn vaste gegevens, een richtsnoer. Ze vormen een standaard waarvan men kan uitgaan, onafhankelijk van gevoelens, subjectieve bevindingen en de waan van de dag. Een norm geeft vastheid te midden van verwarring, zoals een anker vastheid geeft aan een schip in de woelige baren van de zee. Uiteraard moet een anker uitgeworpen worden, buiten het schip. Vaste normen en waarden vindt de schepping daarom per definitie niet in zichzelf.

Houvast en echte waarde vindt het schepsel alleen in de Schepper. Hij heeft immers de schepping lief, staat garant voor haar en verwekt in haar nieuw leven. Blijde verwachting! Door “onvergankelijk zaad”, dat is “het levend en blijvend woord van GOD” (1Petr.1:23). Zonder die verheven verwijzing naar boven is seksualiteit slechts plat en laag-bij-de-grond. Oneer en zonder waarde.

Delen: