GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:26 – GOD levert hen over…

07-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom levert God hen over tot in hartstochten van oneer. Want hun vrouwen vervangen het natuurlijke gebruik tot wat naast de natuur is.

Waar de wereld de Schepper vervangt door het schepsel (:25) resulteert dit in het vervangen van “het natuurlijk gebruik” van vrouw en man. Het is de onvermijdelijke volgende fase in de ontwikkeling van “verwerpelijk denken”. Denk eraan dat GOD hier niets tegen doet. Evenals in vers 24 wordt gezegd dat GOD hen daarin (niet: daaraan!) overgeeft. Waar de wereld de afslag van het rechte pad neemt, laat GOD hen daarin begaan. Wil men perse het bord ‘doodlopend’ negeren, dan moet men er proefondervindelijk achter komen. De waarheid komt, hoe dan ook, tóch aan het licht. Wie niet horen wil, moet maar voelen.

De gelovigen te Rome worden niet opgeroepen om deze kwalijke ontwikkelingen te stoppen. Zo dat al mogelijk zou zijn. Paulus werpt licht op deze zaken, zodat zijn lezers zouden verstaan wat er gaande is. Maar de morele afkeuring is geen politiek statement. Onze wereld vandaag lijkt veel op die Paulus hier beschrijft. We zien het, we merken het op… en mogen het ook loslaten. Zoals ook GOD dat doet. Op zijn tijd zet Hij alles recht.

Delen: