GoedBericht.nl logo
English Blog

Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser

07-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Ik, Ik ben JAHWEH, en buiten Mij is er geen verlosser.

Op het eerste gezicht zou deze tekst zomaar moeilijke vragen kunnen opleveren. Want worden bijvoorbeeld richters als Ehud, Samgar, Gideon en Simson niet allemaal ‘verlosser’ genoemd (3:15, 31, 6:37; 13:5)? Maar zijn er dan toch verlossers buiten JAHWEH om? Zeker niet, we moeten namelijk bedenken dat in al zulke gevallen het JAHWEH was, die deze mannen als verlosser gaf. Het was JAHWEH die verloste door middel van deze mannen.

Er is één naam die ons in het bijzonder herinnert aan deze waarheid: JEZUS. Want de naam ‘Jezus’ (in het Hebreeuws: Jehoshua) betekent: JAHWEH verlost (of redt). Het is door Jezus dat JAHWEH zich de Verlosser betoont. Of zoals Judas zijn brief in lofzang eindigt: “Aan de enige God, onze Redder, zij door Jezus Christus, onze Heer, heerlijkheid…”. Juist in de naam van Jezus komt aan het licht, dat het niet gaat om Jezus zelf, maar om de GOD wiens beeld hij is.

Het is in de naam van Jezus dat elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat JEZUS Heer is (Filp.2:11)! Maar tot eer van wie is dat? Van hemzelf? Nee, er staat “… tot eer van GOD, de Vader”!

Delen: