GoedBericht.nl logo
English Blog

Hosea 3:3 – vele dagen

03-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En ik zeide tot haar: Vele dagen zul je blijven zitten; je zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen.

De profeet Hosea kreeg de nogal zonderlinge opdracht een hoer te beminnen. Waarbij de hoer expliciet een uitbeelding van het volk Israël was, dat andere ‘mannen’ (lees: goden) achterna liep (3:1). Hosea verwerft haar, maar in plaats van gemeenschap met haar te hebben, plaatst hij haar vele dagen in een soort van quarantaine. Daarmee moest hij een belangrijke profetische waarheid uitbeelden.

Treffend wordt in Hosea 3 de toestand van Israël in de afgelopen tweeduizend jaar neergezet. De prijs is betaald (Hosea is dezelfde naam als Jozua of Jezus) en het volk is gekocht. Niettemin is Israël ‘in de wacht gezet’ “voor vele dagen”. Zonder eigen koninkrijk, zonder offer en zonder hogepriester (3:4). Dat is de situatie tot op heden. In Hosea 6:1-3 wordt dezelfde periode beschreven maar aangeduid als “twee dagen” omdat ze tweeduizend jaar uitbeelden. Daarna zal Israël alsnog de stralende bruid worden en een nieuw huwelijksverbond in werking treden.

De twee millennia lopen bijna te einde. “De derde dag”, het grote Millennium waarop de bruiloft zal plaatsvinden (vergl. Joh.2:1) is aanstaande. Gods molens malen langzaam… maar wel zeker!

Delen: