GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 13:14 – het licht overwint!

25-12-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… maar trekt de Heer Jezus Christus aan en maak geen beleid van het vlees, voor begeerten.

Tegenover “de werken van de duisternis” (:12), staat de wandel “als bij dag”. Wij die de dag toebehoren wapenen ons met het licht. Paulus noemt het wapens, omdat het conflicteert met een duistere wereld. Maar bedenk: waar licht verschijnt, verdwijnt duisternis (Ef.5:13). Duisternis haat het licht, omdat licht een einde maakt aan de duisternis.

In vers 12 schreef Paulus over het aantrekken van “de wapens van het licht”. Hier noemt hij dat de Heer Jezus Christus aantrekken. Dat is ten diepste hetzelfde, want de opgewekte Heer Jezus Christus is immers “het Licht van het leven”. Wie Hem aantrekt (vergl. Gal.3:27) leeft in het licht. Daarin is geen plaats voor “de werken van de duisternis” of die van “het vlees”.

Paulus beveelt geen strijd aan tegen het vlees (Ef.5:27). Waar het om gaat is dat “het vlees” (=het lichaam) geen leiding zou hebben. Niet begeerten op zich zijn fout, maar door begeerten geleid worden. Paulus ageert tegen het “beleid van (niet: voor!) het vlees”. “Beleid” is hier hetzelfde woord (pronoia) als in Hand.24:3 waar het gaat over het beleid van stadhouder Felix. Waar het licht heerst, worden het vlees en begeerten ondergeschikt.

Delen: