GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 12:1 – onze logische eredienst

02-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik moedig jullie dan aan broeders, door de erbarmingen van God, jullie lichamen te presenteren [als] een levend, heilig offer, welgevallig voor God: jullie logische eredienst.

Een paar verzen eerder (11:32) concludeerde Paulus dat God allen onder de weerbarstigheid heeft besloten, om zich over allen te ontfermen. Zo ver reiken de erbarmingen van God! Wanneer alles uit, door en tot GOD is (11:36), wat zou de logische conclusie dan anders zijn, dan dat we ons voor deze God geheel beschikbaar stellen?

De essentie van de eredienst waarvan hier sprake is, zit ‘m niet in ijver maar in logica. Daarom is het ook noodzakelijk om te begrijpen wat Paulus duidelijk maakte. Want alleen dan mag het met recht “jullie logische eredienst” heten.

Paulus roept zijn lezers op hun “lichamen te presenteren“, d.w.z. beschikbaar te stellen. Zoals een Israëliet met een offerdier in de tempel kwam en dit beschikbaar stelde aan de priester. Want niet de offeraar ging over wat er met het dier moest gebeuren. Het was het Woord (logos!) dat dit bepaalde. Zo is het hier ook met het offer dat “levend, heilig en welgevallig voor God” is. Het gaat niet om onze ‘kunstjes’ maar om wat Gods Woord met ons doet!

 

 

Delen: