GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:1 – een levend, heilig offer

03-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik moedig jullie dan aan broeders, door de erbarmingen van God, jullie lichamen te presenteren [als] een levend, heilig offer, welgevallig voor God: jullie logische eredienst.

Het is onze logische eredienst, aldus Paulus, om onze lichamen te presenteren voor God. Presenteren is beschikbaar stellen. ‘Alstublieft, hier ben ik. Laat Uw Woord (Gr. logos) z’n werk doen in mijn lichaam’. Zoals een Israëliet bijvoorbeeld een lam beschikbaar stelde aan de priester. Waarna deze het dier, volgens het voorschrift, aan God offerde.

Let er op dat we bij ‘offeren’ niet denken aan de slachting van het dier. De slachting gaat aan het offer vooraf. Het eigenlijke offeren is dat het geslachte dier op het altaar in rook opsteeg tot een liefelijke reuk voor God. Dat is belangrijk, want een offer spreekt niet van dood, maar van leven voorbij de dood. Het geslachte dier werd verhoogd en rees op naar God.

In de hoofdstukken 6 t/m 8 onderwees Paulus al, hoe we als gelovigen samen met Christus zijn gestorven en opgewekt in nieuwheid van leven. Zó ziet God ons. En zó zouden we onszelf rekenen (Gr. logizomai; Rom.6:11). En zó, door deze logica worden onze sterfelijke lichamen alsnog een “levend, heilig offer, welgevallig voor God”!

Delen: