GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:31 – ontluistering

16-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… onintelligenten, onberekenbaren, zonder natuurlijke genegenheid, zonder ontferming…

In het Nederlands is het niet te zien, maar in het Grieks staan hier slechts vier woorden die elk beginnen met a-. Zoals wij dat nog herkennen in woorden als atheïst, agnost of asociaal. Het voorzetsel a- betekent ‘zonder’ en komt overeen met woorden die bij ons beginnen on-, zoals on-intelligent en on-berekenbaar. Met deze vier woorden sluit Paulus de reeks af van eenentwintig misdragingen en verwerpelijke houdingen.

Pauls sprak reeds eerder over “onintelligent” (:21), toen hij het had over de wereld die GOD niet in zijn schepping herkent. Dan wordt “het duister in het onintelligent (onverstandig) hart”. Maar de eigenschap die volgt, is mogelijk nog erger. Mensen zonder houvast en zonder besef van GOD op wie je kunt bouwen, worden zelf ook onberekenbaar. “Zonder natuurlijke genegenheid” duidt op het ontbreken van affectie voor wat natuurlijk is. Voorbeelden daarvan kwamen al voorbij in vers 26 en 27 waar Paulus schreef over bestialiteit en homoseksualiteit. In plaats van eerbied voor de Schepper die “mannelijk en vrouwelijk” (= natuurlijk) schiep, promoot men zogenaamde ‘genderdiversiteit’.

“Zonder ontferming” noemt Paulus als laatste voorbeeld van “verwerpelijk denken”. Telkens is de link helder: waar het zicht op GOD verdwijnt, daar ontluistert de mens.

Delen: