GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:30 – “verwerpelijk denken” in de praktijk

15-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… fluisteraars, lasteraars, haters van God, beledigers, verwatenen, arroganten, uitvinders van kwade dingen, voor ouders ongezeglijken…

Na een opsomming van negen keer “vervuld” en “barstensvol” (:29), volgt in vers 30 en 31, een lijst van twaalf ‘soorten’ van mensen. Waarbij de laatste vier (in vers 31) in het Grieks woorden betreft, die elk beginnen met a- (wat ‘zonder’ betekent). In totaal somt Paulus dus eenentwintig (= drie keer zeven) misdragingen op die een uitdrukking zijn van “verwerpelijk denken” (:28).

De catalogus van misdragingen betreft een brede range van eigenschappen in allerlei relaties. “Fluisteraars” (of ‘oorblazers’) zijn mensen die in het geniep (=zachtjes) kwade dingen over anderen spreken. “Verwatenen” is vanuit het Grieks opgebouwd uit ‘over’ (hyper) en ‘verschijnen’. Het betekent: jezelf mooier en beter te doen overkomen. Social media zoals Facebook en Instagram lenen zich daar uitstekend voor… Het woord “arroganten” ligt hier dicht bij: je denkt beter te zijn dan anderen. Dingen kunnen uitvinden is natuurlijk een prachtige eigenschap en de mens verliest dit creatieve vermogen ook niet wanneer hij los van GOD geraakt. Maar hij wendt het aan om kwalijke dingen te bedenken. En waar Vader-GOD ontbreekt, valt ook de basis weg voor gezond ontzag voor ouders. Populair samengevat: zonder GOD gaat alles naar de Filistijnen…

Delen: