GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:12 – in het gebed volhoudend

22-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… in de hoop zich verheugend, in de verdrukking verdurend, in het gebed volhoudend…

Verdrukking verduren is passief. Dat wil zeggen: men ondergaat verdrukking, zonder daar zelf invloed op te kunnen uitoefenen. In het gebed volhouden is daarentegen actief. Gebed onderga je uiteraard niet, maar doe je. In beide gevallen, zowel bij verduren als volhouden, draait het om vasthoudendheid en zich niet van de wijs laten brengen door tegenkrachten buiten onszelf dan wel door gevoelens in onszelf.

Er is een subtiel verschil tussen “in het gebed volhoudend” en “in de gebeden volhoudend”. Gebeden is meervoud en dan denken we aan diverse momenten of herhalingen. In de uitdrukking “in het gebed volhoudend” wordt gebed als één enkele, voortdurende houding gezien. Het idee is dan niet dat je telkens bidt, maar dat het gebed doorlopend plaatsvindt. Niet als alternatief voor andere activiteiten. Nee, gebed is een houding van voortdurende overgave aan God. Niet als daad naast andere daden, maar als een houding in alles wat we doen.

In het Griekse woord voor gebed (pros-euchomai) zit het element van gerichtheid (pros). Zoals een kompas altijd het noorden zoekt, zo mogen we in alle omstandigheden het contact met, en de overgave aan GOD zoeken.

Delen: