GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Kolosse 1 – vervuld van besef

13-03-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… te bidden en te vragen dat jullie vervuld mogen worden van het besef van zijn wil…

Paulus onderwijst ons in zijn brieven dat we in Christus alles bezitten. Al zijn voorrechten en bezittingen zijn de onze. Onvoorstelbaar! Wat valt er dan nog te bidden? Schathemelrijk zijn we al in hem. Op één ding komt het hier op aarde dan nog aan: besef van die rijkdom. Want wat heb je aan rijkdom als je niet weet dat je rijk bent? Of wat heb je er aan als het slechts theorie is?

Een wandel vanuit de ons gegeven rijkdom begint met weten. “De Heer waardig wandelen” begint met kennis. Hoe zou je de Heer in je wandel kunnen waarderen, als je Hem niet op waarde kunt schatten? Toch is weten alléén niet genoeg. Besef gaat bóven kennis uit. Het Griekse woord voor besef (epi-gnosis) betekent ook letterlijk: boven-kennis. Weten is één ding. Realiseren, beseffen, stijgt daar boven uit.

Maar Paulus’ gebed gaat zelfs nóg verder: hij bidt dat we vervuld zouden worden van het besef van zijn wil. Niet een beetje besef. Ook niet veel besef, maar vól van besef zijn. Dat kan slechts Eén in ons leven bewerken. En dáárom bidt Paulus.

Delen: