GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:29 – onberouwelijk!

19-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want de genade-effecten en de roeping van God zijn onberouwelijk.

Deze zin motiveert wat in het voorafgaande naar voren was gebracht. Paulus schreef over Israëls zekere toekomst, ondanks dat tot op heden een verharding over het volk ligt. Alles verloopt in overeenstemming met Gods plan. De beloften die Hij ooit gaf aan de vaderen vergeet Hij niet maar maakt Hij waar. Als de tijd daar is, neemt Hij de bedekking die op het volk ligt weg zodat de huidige vijandschap richting het Evangelie, plaats zal maken voor verzoening!

De “genade-effecten” waarvan hier sprake is (Gr. charismata), worden gewoonlijk weergegeven als ‘genadegaven’. De woordvorm wijst op de uitwerkingen of de effecten van genade. Wanneer God genade geeft, d.w.z. ‘om niet’ blij maakt, dan is de uitwerking daarvan rijk geschakeerd en veelkleurig.

Nooit komt God terug op wat Hij belooft. Want Hij is betrouwbaar en Hij doet recht aan wat Hij heeft voorzegd. Dat is wat in deze brief telkens “de rechtvaardigheid van God” wordt genoemd. Wanneer God zijn volk roept om een koninklijk priesterdom te zijn (Ex.19:5,6) en om onder de volken zijn genade te etaleren, dan is dat geen wens of droom. En zelfs geen opdracht. Het is een garantie. Onberouwelijk!

Delen: