GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:19: allen onder de rechtspraak van GOD

28-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wij weten nu dat zoveel als de wet zegt, zij tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt zou worden en heel de wereld onder de rechtspraak van God zou komen.

De vele citaten uit de Psalmen en Jesaja (die in ruimere zin ook tot “de wet” behoren; 1Kor.14:21) dienden als bewijs dat ook Israël onder de zonde is (:9). Van hen die niet onder “de wet” zijn, was dat sowieso wel duidelijk. Maar Paulus betoogt voor hen die zich beroemen op de wet (2:17) dat de wet tot hen spreekt. Zodat de vele citaten uit de wet primair van toepassing zijn op het Joodse volk,. Zodat daarmee “elke mond gestopt” is. “Allen zijn onder de zonde” (:9). Niemand die hier iets tegenin kan brengen.

De meeste vertalingen luiden in vers 19: opdat de hele wereld strafwaardig (of verdoemelijk) zou worden voor GOD. Maar het woord ‘hupodikos’ (opgebouwd uit de elementen ‘onder-recht’), heeft niet perse die negatieve lading. Inderdaad, de mensheid heeft niets van zichzelf te verwachten. Maar wanneer heel de wereld onder de rechtspraak van GOD komt te vallen, dan is dat geen doem maar een hoopvol, goed bericht! Want alleen op die grond kunnen allen “om niet gerechtvaardigd worden” (:24)!

Delen: