GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:20 – uit werken van wet niemand gerechtvaardigd

29-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… daarom, dat uit werken van wet geen enkel vlees voor Hem gerechtvaardigd zal worden, want door wet is er besef van zonde.

De reeks van citaten uit “de wet” vanaf vers 10 t/m 18, was bedoeld om ook de mond van Israël te stoppen. Tot hen spreekt de wet immers. En daarmee is vastgesteld dat werken (=verdiensten) nooit een basis kunnen zijn om gerechtvaardigd te worden. Of zoals Psalm 143: 2 zegt: “niemand die leeft is rechtvaardig voor Uw aangezicht”.  Op basis van prestaties schiet elk mens te kort. Het bezit van “de wet” waarop de Jood zich beroemt, verandert niets aan die waarheid. Integendeel zelfs, “want door de wet is er besef van zonde”. De wet wijst de zonde aan en maakt daarom de mens alleen maar bewust van zijn tekort.

Later in deze brief doet de apostel hier zelfs nog een schepje bovenop, wanneer hij betoogt dat de wet niet is gegeven opdat de zonde minder zou worden maar juist meer (5:20; 7:5,8). Dat was GODS bedoeling dus. Opdat juist daardoor de genade overvloedig zou worden. Want pas wanneer alle rechten zijn verspeeld, gaat het licht van GODS genade stralen. Alleen wanneer de mens met enkel lege handen staat, kan GOD ze vullen!

Delen: