GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:48,49 – stoffelijken & hemelsen

11-03-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Zoals de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken en zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. 49 En zoals wij dragen het beeld van de stoffelijke, zo zullen we ook dragen het beeld van de hemelse.

Adam is de stamvader van alle mensen en zowel uw als mijn DNA zijn tot hem te herleiden. Zoals hij was opgebouwd vanuit het stof van de aardbodem, zo zijn wij dat ook. Vergankelijk, zonder eer, zwak en ziels. Adam zette zijn stempel op heel de mensheid in haar huidige, vergankelijke vorm.

Maar wat waar is voor Adam en de huidige mensheid is ook waar voor “de laatste Adam”, “de tweede mens”. Hij is het beeld en proto-type van heel de mensheid in de levendmaking. Hemels!

Vergelijk het nog eens met een rups die vastzit aan de aarde en allerlei ontwikkelingsstadia doormaakt: van ei naar rups. Daarna ‘sterft’ de rups en wordt het een soort mummie. Breekt de cocon na verloop van tijd open, dan komt er in één keer een complete vlinder uit! Niet meer vastzittend aan de aarde, maar bestemd voor de hemel. Niet meer vretend, maar honing drinkend. Illustreert het niet treffend het verschil tussen “de stoffelijken” en “de hemelsen”?

Delen: