GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:29 – een minderheid

17-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals Jesaja tevoren had gesproken: Indien de Heer Sebaot voor ons geen zaad had overgelaten, als Sodom waren wij geworden en als Gomorra waren we gelijk gemaakt.

De roep van het Evangelie aangaande de opgewekte Messias is bij het overgrote deel van het volk Israël niet ‘geland’. De meerderheid van de natie heeft de boodschap afgewezen en ook haar leiders (in het Sanhedrin) hebben het officieel verworpen. Het is deze situatie die volkomen overeenstemt met de profetie zoals Paulus deze aanhaalt vanuit Jesaja 1 vers 9. Juda’s leiders worden daar vergeleken met de bestuurders van Sodom en het volk met dat van Gomorra. Steden die tot op vandaag model staan voor de rigoreuze wijze waarop God destijds met hen heeft afgerekend door ze om te keren en te verwoesten.

Maar hoe diep het volk en haar bestuur als geheel ook gezonken zijn en ongezeglijk blijken, de Heer Sebaot (= Hebreeuws voor ‘legermachten’) staat ervoor garant altijd een rest te vrijwaren. Een kleine minderheid waarmee Hij verder gaat. Zeker, uiteindelijk heeft God het totaal op het oog, maar in de tegenwoordige tijd werkt Hij per definitie met minderheden. Een kleine groep die getalsmatig nauwelijks iets voorstelt. Maar die zijn Woord gelooft en als zaad in goede aarde is gevallen.

Delen: