GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:27,28 – slechts een rest gered

16-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Jesaja nu roept over Israël: al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overschot zal gered worden, 28 want de Heer zal een concluderend en beknopt woord op aarde doen.

De aanhalingen uit de profeet Hosea dienden voor Paulus als illustratie dat God niet alleen roept uit de Joden maar ook vanuit de natiën. Bedenk daarbij dat de tien stammen van Israël (van wie Hosea sprak) voor het overgrote deel ook daadwerkelijk verloren is gegaan (lees: geassimileerd is) onder de natiën. Maar juist daar wordt Gods volk in onze dagen geroepen! Zodat ook het verloren Israël, toch in aanraking komt met Gods woord!

Niet alleen Hosea maar ook Jesaja getuigt hiervan en Paulus refereert in bovenstaande verzen aan Jesaja 10:22,23 (LXX). De definitieve vervulling van die profetie ligt in de toekomst, maar op een verborgen wijze krijgt het ook nu al inhoud. Hoe groot Israëls getal ook moge zijn, in onze dagen wordt slechts een rest gered. God is de Redder van allen maar slechts door geloof krijgt een mens daaraan deel. Dat is nooit anders geweest. Iedereen zal uiteindelijk tot erkenning komen, maar nu is het slechts een kleine minderheid bij wie het Woord gehoor vindt.

Delen: