GoedBericht.nl logo
English Blog

Titus 2:13 – de gelukkige hoop

13-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

… uitziende naar de gelukkige hoop…

Paulus spreekt in deze verzen over wat de reddende genade van GOD (2:11) in ons leven vermag uit te werken. Eén van de effecten is dat het ons doet uitzien naar de toekomst. Paulus noemt het “de gelukkige hoop”. Gelukkig in de dubbele zin van het woord.

Het is “de gelukkige hoop” in de objectieve zin, d.w.z. de toekomst die we verwachten is schitterend en wordt steeds stralender en grootser. Het is als met een steen die in de vijver wordt gegooid en steeds grotere kringen maakt. Zo zal GODS glorie zich uitbreiden van Israël naar de volken en uiteindelijk naar alle mensen (2:11). Heel de schepping zal in de heerlijkheid van GOD delen (Rom.8:23). Zo groots denkt GOD. Alomvattend!

Maar het is ook een “gelukkige hoop” in de subjectieve zin, d.w.z. deze verwachting maakt mij vandaag al zo gelukkig. Te leven met zo’n uitzicht, is optimisme in het kwadraat. Ook al zijn de omstandigheden op dit moment misschien enorm zwaar en moeilijk, dit uitzicht verzacht elk leed. Want de moeiten van dit moment zijn slechts tijdelijk en voorbijgaand. Maar de heerlijkheid die komt, is definitief en blijvend. Dit is hoop die werkelijk doet leven!

Delen: