GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:6 – genade en vrede

07-07-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… aan alle geliefden van God die in Rome zijn, geroepen heiligen: genade is met jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Dit is een universele groet in al Paulus’ brieven. Genade en vrede van GOD. In die volgorde. Het begint met genade, gunst, ‘vreugde om niet’ van Godswege. Is het ook niet veelzeggend dat Paulus deze groet vooraf laat gaan door het gegeven dat zijn lezers “geliefden van GOD” zijn. Ze zijn niet ‘aardig’ bevonden of ‘aantrekkelijk’ of ‘goed presterend’. Dan zou hun geliefd-zijn gebaseerd zijn op eigenschappen van henzelf. Maar dat is niet de liefde (> agapé) van GOD. GODS liefde is gebaseerd op het feit dat Hij onze Vader is: we komen uit Hem voort. Hij is onze Schepper, we zijn werk van zijn handen. Dat laat Hij nooit varen!

GODS liefde is de bron van genade die heel de mensheid ten deel valt. Zoals Paulus later schrijft (3:23,24): ” … allen zondigden, en hebben tekort van de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd, in zijn genade… in Christus Jezus”. Genade en vrede van GOD is geen wens of verlangen maar de mededeling van een feit. Een aanzegging, een goed bericht!

Delen: