GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:27 – the finishing touch

30-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Want hij onderschikt alles onder zijn voeten.

De nadruk wordt door Paulus gelegd op alles dat onderschikt wordt onder Christus’ voeten. De schrijver van de Hebreeën-brief vult daarbij aan (2:8): “Want bij dit: alle dingen hem onderschikt, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet ondergeschikt zou zijn”. Alles en iedereen zal zich voegen en schikken onder de heerschappij van Christus. Geen ontkomen aan. Ook allen die voor de “grote witte troon” zullen opstaan (Openbaring 20), kunnen niet anders dan Degene erkennen die op de troon zit. En dat alles waarmee Hij hen confronteert, waar en rechtmatig is. Inclusief het oordeel dat zij wederom moeten sterven, “dat is de tweede dood”.

Maar daar blijft het niet bij. Ook de dood zal worden onderschikt onder Christus’ voeten. Tijdens de laatste glorieuze aion (zie de laatste hoofdstukken van ‘Openbaring’) waarin Christus heerst (22:5), zullen nog steeds velen ontbreken. Want zij zijn dood (= “de tweede dood”; 21:8). De ‘finishing touch’ van Christus’ heerschappij vindt daarom plaats wanneer hij ook deze mensen levend zal maken. Allen immers die in Adam sterven, zullen in Christus worden levend gemaakt (:22). De levendmaking van allen, dat is het teniet doen van de dood.

Delen: