GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën

09-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

… Christus Jezus, die de dood teniet doet maar leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het goede bericht, waartoe ik werd geplaatst als heraut en afgevaardigde en leraar van natiën.

Het bericht dat Paulus wereldkundig mocht maken, is fenomenaal! Het spreekt van Christus Jezus die de dood overwon en garant staat dat de dood (als laatste vijand) teniet gedaan zal worden. Dat doet hij door alle mensen levend te maken, zoals hijzelf als Eersteling werd levend gemaakt in onvergankelijkheid (1Kor.15:22-28). En wanneer allen zijn levend gemaakt (ieder in zijn eigen rangorde), dan is er geen dood meer. Ziedaar de kern van het goede bericht dat Paulus mocht proclameren.

Paulus noemt drie functies waarin hij werd gesteld. Als heraut zou hij overal waar hij kwam, het goede bericht bekend gaan maken. Als afgevaardigde van Christus Jezus, was hij direct gevolmachtigd om namens Christus Jezus zelf te spreken. De tekenen en wonderen die hij deed, bevestigden dat. En als leraar van natiën werd hij gesteld om de natiën te onderwijzen. Niemand onder de natiën, die opgeleid wil worden in Gods school en de Schriften wil verstaan, kan om leermeester Paulus heen. Bij hem steken we ons licht op!

Delen: