GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:28 – ook de Zoon zelf

06-02-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Wanneer nu het al aan hem onderschikt wordt, dan zal ook de Zoon zelf worden onderschikt aan Degene die hem het al onderschikte…

‘Onderschikken’ is het sleutelwoord in deze verzen. Evenals “alles” en “allen”. Heel de schepping zal worden onderschikt aan GOD. Vervreemding van GOD begon ooit waar het schepsel zich niet onderschikte aan GOD. Het is de essentie van alle rebellie, zonde en ongehoorzaamheid. Onvrede met wat GOD beschikt, het beter dan Hij menen te weten en je eigen weg gaan. Onderschikken daarentegen is de enige houding die het schepsel past ten opzichte van GOD.

Het is de taak van de Zoon als Middelaar om ‘het al’, heel de schepping, tot onderschikking te brengen. Zelfs inclusief hen die dood zijn. Door allen levend te maken (zodat er geen dood meer is) wordt “het al” aan GOD onderschikt. Wanneer de Zoon eenmaal deze taak volkomen zal hebben volbracht, rest hem niets anders dan een volmaakt koninkrijk aan zijn GOD en Vader over te dragen. De overtreffende aionen waarin hij heerste, zijn voorbij. We zijn zelfs voorbij de horizon van het boek ‘de Openbaring’. De Zoon doet afstand van de troon. Macht en heerschappij zijn niet langer nodig. Wat een toekomst!

Delen: