GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 6:13 – twaalf korven over

22-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En toen zij verzadigd waren, zei Hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren ga. Zij verzamelden die dus en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden…

De bekende geschiedenis van de spijziging van de vijfduizend is prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd. Het wordt beschreven na Jezus’ verwerping te Jeruzalem (Johannes 5). Het vindt plaats bij de zee, wat een beeld is van de natiën. Jezus bevindt zich op de berg, een type van zijn verhoging. Op die plaats voedt hij overvloedig allen die bij hem zijn en luisteren naar zijn woord. Is dat niet precies wat Christus vandaag ook doet?

Het gerstebrood houdt verband met de opstanding van Christus die plaatsvond, uitgerekend op de dag dat de eerste schoof van de gersteoogst werd aangeboden door de priester. Niet voor niets noemt Jezus zichzelf “het levende brood”!

De spijziging op de berg bij de zee verwijst dus naar de tegenwoordige tijd. Maar er is meer, er is over! Het bevat een belofte voor de toekomst. Daar spreken de twaalf korven van. Twaalf verwijst vanzelfsprekend naar de twaalf stammen, het volk van Israël. Ook zij zullen straks gevoed worden met “het brood van het leven”. Overvloedig!

Delen: