GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:23 – vervolgens (1)

23-01-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Want evenals in Adam allen sterven, zó zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in de eigen rangorde. Als eersteling Christus. Vervolgens degenen van Christus in zijn parousia.

Alle mensen zullen worden levend gemaakt. Niet allemaal tegelijk, maar in rangorde. Paulus noemt drie achtereenvolgende ‘afdelingen’. De eerste bestaat uit één iemand: Christus (zie ook :20). Dat is inmiddels historie. Hij is de eerste die werd opgewekt om nooit meer te sterven.

Tot de tweede rangorde behoren zij die “van Christus zijn”. Zij zullen evenals hij worden opgewekt, maar gedurende “zijn parousia”. Het woord ‘parousia’ betekent letterlijk ‘aanwezigheid’ of ‘presentie’ en staat dus tegenover ‘afwezigheid’ (Filp.2:12). Het duidt niet alleen op het moment van aankomst maar ook op het navolgende verblijf. Op een periode dus.

In de (nabije) toekomst zal Christus’ afwezigheid in deze wereld plaatsmaken voor zijn aanwezigheid. Eerst zal de ekklesia worden weggerukt (1Thes.4:15) en nog weer later zal Christus met de zijnen verschijnen aan Israël. En nog weer enige tijd later zal het Millennium voor alle volken aanvangen. Dat alles valt in de periode van Christus’ parousia. “Degenen die van de Christus” zijn, zullen dan worden levend gemaakt. Zij behoren tot de VIP – bestemd voor de heerschappij!

Delen: