GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:15 – de aanneming

08-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien hun verwerping verzoening van de wereld is, wat zal de aanneming anders zijn dan leven vanuit doden?

Israëls “misstap” is een “struikeling”, geen val. En Israëls huidig ’tekort’ zal verkeren in “volheid”, zo meldde Paulus eerder in vers 11 en 12. Hier in vers 15 lezen we dat Israëls verwerping (van de opgewekte Messias) slechts een intermezzo is. Een onderbreking waar in een omweg de rijkdom via de natiën alsnog bij Israël terecht komt. Gedurende deze ‘pauze’ wordt een woord van louter genade tot de natiën gezonden. Het is de boodschap van “de verzoening van de wereld”. Ja, u leest het goed: “van de wereld“. Van niemand uitgezonderd.

Israël wordt tijdelijk ter zijde gesteld en de natiën krijgen vandaag voorrang. Zodat de eerste de laatste wordt en de laatste de eerste. Niet Ezau maar Jakob. Niet Rachel maar Lea. Niet Manasse maar Efraïm. Een herkenbaar Bijbels fenomeen.

Maar deze rolverdeling is niet definitief.  De beloften aan Israël zijn uiteraard niet vervallen en eenmaal zal Israëls verwerping plaats maken voor “de aanneming”. Straks zal in de benauwdheid het volk de Naam van JAHWEH aanroepen en zal Hij ook horen. “En zij zullen Mij zien die zij doorstoken hebben… de enige Zoon” (Zach.12:10).

Delen: