GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:15 – de verzoening van de wereld

07-09-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want indien hun verwerping verzoening van de wereld is, wat zal de aanneming anders zijn dan leven vanuit doden?

Dit vers sluit inhoudelijk naadloos aan op vers 12 en is ook een nadere toelichting daarop (vandaar: “want”). Wat in vers 12 “hun misstap” heette, heet hier “hun verwerping”. Israëls verwerping van de opgewekte Messias werd de aanleiding dat de boodschap van de “verzoening van de wereld” naar de natiën ging.

“De verzoening van de wereld” is de boodschap van de apostel Paulus die als enige in het NT spreekt van ‘verzoening’. Aan hem werd “de bediening” en “het woord van de verzoening” toevertrouwd (2Kor.5:18-20). Het is de boodschap dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoent. God maakt vijanden en vervreemden, tot vrienden van Hem. Christus werd gedood door de wereld maar hij stierf ook voor diezelfde wereld, om hen het Leven te geven. Het is dit bewijs van Gods liefde dat (uiteindelijk) alle vijandige harten zal doen smelten. Dit woord is geen aanbod maar een mededeling.

Terwijl door Israëls verwerping een deur dicht ging, opent God aansluitend een venster voor de natiën. Met zicht op een GOD die de wereld met zich verzoent en daarmee bewijst dat Hij alle vijandschap trotseert!

Delen: