GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:28 – verwerpelijk

13-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En zoals zij het verwerpelijk achten God in erkenning te hebben, heeft Hij hen overgeleverd tot in verwerpelijk denken om te doen wat niet behoort…

Uitvoerig heeft Paulus inmiddels de dwaling van de mensheid aangetoond dat zij GOD niet (h)erkent in zijn schepping. Men wil het niet weten, men keurt het af, hoezeer de logica ook tot dit besef dwingt. Maar men houdt deze waarheid in onrechtvaardigheid ten onder, zodat men leugen prefereert boven waarheid. Maar het is een fatale dwaling, want het leidt tot “verwerpelijk denken”. Let op Paulus’ woordspeling: de wereld acht het verwerpelijk GOD te erkennen en dat leidt tot verwerpelijk denken.

Voor de derde keer (na vers 24 en 26) lezen we dat GOD de mensheid heeft overgeleverd (niet aan, maar) in verwerpelijk denken. Dat wil zeggen: men heeft de verkeerde afslag genomen in het denken en GOD houdt dat niet tegen. Het is dus geen actieve straf maar een passieve loslating (‘ga je gang dan maar’). “Verwerpelijk denken” betekent: redeneringen lopen dood en het wordt duister in het onverstandig hart (:21). Ook leidt het tot ontspoord handelen: dingen doen die niet betamen. Maar positief is het ook waar: erkenning van GOD is een kompas voor het handelen.

Delen: