GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 10:12 – rijk voor allen die Hem aanroepen

08-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen die Hem aanroepen.

In de naam en persoon van Jezus wordt uitgedrukt wie God is: Redder. Hij is Heer van allen. Elk mensenkind is zijn eigendom. Door Hem bedacht, gemaakt en bovendien ook gekocht. Dat is het geweldige feit dat ons in het Evangelie wordt medegedeeld. Het staat geheel los van de menselijke respons hierop. Dus of je het nu weet of gelooft of niet.

In het vervolg van de zin (“rijk voor allen die Hem aanroepen”) is de menselijke respons uiteraard wel essentiëel. Want het gaat over “allen die Hem aanroepen“. Waarbij de “Hem” vanzelfsprekend verwijst naar de “Heer van allen”. Ieder die op Hem een beroep doet, zal ondervinden dat Hij rijk is. In deze context betekent dat vooral dat Hij redt (:13).

De “allen die Hem aanroepen” is hier geen beperking. Want de Schrift getuigt dat uiteindelijk alle tong, tot eer van God de Vader, Jezus als Heer zal aanroepen. Het feit dat Jezus “Heer van allen” is, garandeert dat Hij allen redt. Hoe redt Hij? Door Hem aan te roepen. Hoe rijk is een mens die Hem reeds in dit leven aanroept!

Delen: