GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 3:21 – Gods rechtvaardigheid in het OT

01-11-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Nu echter, los van wet, is rechtvaardigheid van God openbaar gemaakt, waarvan getuigenis gegeven wordt onder de wet en de profeten…

De openbaring van GODS rechtvaardigheid staat “los van wet”. Dat betekent: het heeft niets van doen met de prestaties of wetsbetrachting van een mens. GOD heeft recht gedaan – dat is wat de term betekent.

Maar het feit dat de openbaring van GODS rechtvaardigheid “los van wet” staat, betekent niet dat het onaangekondigd uit de lucht is komen vallen. Integendeel zelfs, want in “de wet en de profeten”, ons ‘oude testament’ dus, wordt er getuigenis van gegeven. Dat is ook logisch, want als de openbaring van GODS rechtvaardigheid betekent dat GOD recht heeft gedaan aan zijn belofte, waar anders dan juist in het OT zouden we de belofte terugvinden? In “de wet en de profeten” belooft GOD zoveel maar in de eerste plaats de komst van de Messias en in het bijzonder zijn opwekking uit de doden. Dat is de belofte gedaan aan de vaderen (Hand.13:32). En nu dat daadwerkelijk vervuld is, stellen we vast dat GODS rechtvaardigheid is geopenbaard!

Hoe vaak zeggen de psalmen niet dat GODS rechtvaardigheid zal worden verkondigd (Ps.22:31)?! Waarom? “Omdat Hij het gedaan heeft!”

Delen: