GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 3:16 – door God geblazen

14-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Elk geschrift, door God geïnspireerd is ook nuttig, tot onderwijzing, tot weerlegging, tot correctie, tot opvoeding in de rechtvaardigheid…

Timotheüs kende als Joodse jongen de heilige schriften van kindsbeen aan (:15). Maar nu, aan het einde van Paulus’ leven waren er zoveel meer geschriften bij gekomen. Geschriften die eveneens door GOD geïnspireerd waren. Paulus doelt op al die geschriften die wij nu ‘het nieuwe testament’ noemen.

In het Grieks vormen de woorden ‘door GOD geïnspireerd’ één woord: theopneustos, wat letterlijk ‘GOD-geblazen’ betekent. Dat woord herinnert aan de schepping van Adam. GOD had een lichaam uit de aardbodem geformeerd. Maar pas nadat GOD geblazen had in de neusgaten, werd de mens een “levende ziel”. Zo is de Bijbel als bibliotheek, samengesteld en geformeerd door GOD zelf. Maar dat niet alleen. GOD heeft het geheel aan boeken ook geïnspireerd, ingeblazen, zodat al de woorden levend en levendmakend zijn!

De zeventig geschriften van de Bijbel vormen een eenheid. Alles hangt met alles samen. Maar de Schriften zijn ook levend: ze getuigen op iedere bladzijde van de dood die is overwonnen! En het getuigenis van die Schriften maakt ook levend. Vandaar dat het woord GODS vergeleken wordt met zaad. Vitaal en vitaliserend!

Delen: