GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Galaten 2:21 – NIETS van onszelf

31-10-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik wijs de genade van God niet af, want indien door [de] wet rechtvaardigheid is, dan stierf Christus tevergeefs.

Paulus heeft in de Galaten-brief een heftige aanvaring met mensen die beweren dat alleen degene die zich richt naar de wet van Mozes, rechtvaardig is. Dat is maar geen kwestie van gebruiken en ethiek. Van al of niet de besnijdenis, de sabbat of allerlei voedselwetten te onderhouden. Nee, het is veel fundamenteler. De bewering in Galatië was een ontkenning van de genade van GOD. Want zou ook maar iets van de mens zelf een bijdrage zijn aan onze rechtvaardiging, dan stierf Christus tevergeefs.

De waarheid van het Evangelie is dat Christus alles heeft volbracht. Hij stierf om te kunnen opstaan uit de doden opdat alle mensen zouden worden gerechtvaardigd, gered en levend gemaakt (Rom.5;18; 1Tim.4:10; 1Kor.15:22). Christus’ kruisdood is de garantie dat heel de wereld de vruchten zal plukken van wat hij heeft volbracht! Een ieder in zijn eigen rangorde.

Dat Christus stierf, beslist alles. Daarin ligt de waarborg van de redding der wereld. Of we dat nu weten of erkennen of niet. Dat is het goede bericht en dat geloof ik!

Delen: