GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 11:9 – hun tafel tot een strik

30-08-2021 - Geplaatst door Andre Piet

En David zegt: laat hun tafel tot een strik worden en tot een jachtnet en tot een valstrik en tot een vergelding voor hen. 10 Laten hun ogen verduisterd worden…

De volgende getuige die Paulus opvoert vanuit de Hebreeuwse Bijbel is psalm 69. Ook David schrijft over Israëls verblinding en ongeloof. Psalm 69 wordt maar liefst zes keer in het NT aangehaald als het gaat over de verwerping van de Messias. Over hoe hij zonder reden wordt gehaat (69:5) en hoe de ijver voor Gods huis hem verteert en over de smaad die hij draagt (69:10). Maar ook dat zij hem in zijn dorst azijn te drinken geven (69:22). Het spreekt profetisch van de Zoon van David (Hand.2:30,31) in wie dit alles is vervuld.

Paulus’ haalt psalm 69 hier aan om het gevolg van Israëls verwerping te beschrijven. “Hun tafel” verwijst naar de plaats waar het volk elkaar ontmoet. “Tafel” kan ook specifiek slaan op het altaar in de tempel (Mal.1:8). Maar ook algemener voor de plek waar het voedsel wordt geserveerd. In deze context verwijzend naar het vervalste woord waarmee het volk wordt ‘gevoed’. Israëls tafel wordt tot een strik, een jachtnet, een valstrik en vergelding. Het spreekt van de fatale duisternis die over Israël kwam toen het Licht verdween. Totdat…

Delen: