GoedBericht.nl logo
English Blog

Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin

09-10-2020 - Geplaatst door Andre Piet

En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben-oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Betlehem.

Genesis 35 beschrijft hoe Jakobs vrouw Rachel komt te sterven bij de geboorte van haar zoon. Het was bij Bethlehem, in de velden van Efratha. Het is dezelfde plaats als waar een kleine twintig eeuwen later de Messias ter wereld zou komen. Maar niet alleen de locatie, ook de volgorde van gebeurtenissen rond de geboorte van deze zoon, verwijzen naar de Messias.

De naam die de stervende moeder Rachel aan haar zoon geeft is Ben-oni. Die naam betekent ‘zoon van mijn smart’. Vervolgens is het vader Jakob die deze Ben-oni, Benjamin noemt. Die naam betekent ‘zoon van de rechterhand’. Zijn geboorte is een uitbeelding van leven dat voortkomt uit de dood.

Herkennen we hier niet de Messias die geboren werd in de velden van Efratha? Die kwam als “een man van smarten” (Jes.53:3). Voorbestemd om te lijden en te sterven. Maar voor de Vader bleef het daar niet bij. De man van smarten werd opgewekt uit de doden en verhoogd aan Gods rechterhand. Met andere woorden: Ben-oni werd Benjamin!

Delen: