GoedBericht.nl logo
Translate page English Blog

Romeinen 9:1 – een intermezzo

14-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Ik spreek waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten getuigt samen met mij in heilige geest…

Met de climax aan het einde van Romeinen 8 zouden we zonder problemen meteen verder kunnen lezen in Romeinen 12. Waarmee is gezegd dat de tussenliggende hoofdstukken van Romeinen 9, 10 en 11 feitelijk een onderbreking vormen. Het is een intermezzo in Paulus’ betoog. Paulus geeft daarmee ook literair vorm aan het onderwerp dat hij bespreekt. Het gaat in deze hoofdstukken immers om de onderbreking in Gods weg met Israël. Door Israëls struikeling is de redding bij de natiën terecht gekomen. Maar deze situatie heeft een “totdat” (11:25). Het is tijdelijk.

De hoofdstukken 9-11 vormen zeker geen overbodig aanhangsel. Paulus begint met een urgentieverklaring: hij spreekt waarheid en liegt niet. Het is heilige geest die we beluisteren in deze hoofdstukken. De God-geademde Schriften komen uitgebreid aan het woord en Paulus’ eigen geweten getuigt daarin mee. Het woord ‘geweten’ is letterlijk ‘mede-weten’ (consciëntie): het verwijst naar het innerlijk weten dat een mens met God deelt.

Hoewel met het karakter van een intermezzo, liggen deze hoofdstukken geheel in lijn met het grote thema van deze brief: de rechtvaardigheid van God. God doet recht aan de beloften die Hij aan Israël heeft gegeven. Straks maar ook nu.

Delen: