GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:39 – de liefde van God in Christus Jezus

13-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik ben overtuigd dat (…) 39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus , onze Heer.

Wat hier “de liefde van God in Christus Jezus” heet, is een nadere omschrijving van wat in vers 35 “de liefde van Christus” werd genoemd. Want is “de liefde van Christus” niet de ultieme uitdrukking van “de liefde van God”? Gods liefde (Gr. agapé) is de liefde die Hij onvoorwaardelijk heeft voor al zijn creaturen. Hij heeft hen lief omdat zij allen zijn maaksel zijn. Door Hem bedacht en geformeerd. Nooit laat Hij dat werk varen. Gods liefde is dus tevens zijn trouw.

Nooit is die liefde zó onweerlegbaar bewezen als toen Christus stierf (5:8). Het was het mensdom dat Christus aan het kruis nagelde. En wat was Gods reactie daarop? Drie dagen later wekte Hij hem op in onvergankelijkheid, om aan die wereld die zijn Zoon vermoordde, het Leven te geven! Dat is “de liefde Gods in Christus Jezus”. Het is tegen deze inktzwarte achtergrond van vijandschap en ongeloof, dat het licht van GODS onvoorwaardelijke liefde scheen als nooit tevoren! Die liefde is (bewezen!) sterker dan welke tegenstand of kracht ook. Alles overwint zij!

Delen: