GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:34 – wat meer is, de opgewekte

06-06-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus die stierf en wat meer is, die werd opgewekt en die ook aan de rechterzijde Gods is, die ook ten behoeve van ons pleit?

De vragen met bijbehorende wedervragen stapelen zich op. Wie zal uitverkoren van God aanklagen? Toch zeker niet de God die rechtvaardigt?! En dan hier de vraag: wie is degene die veroordeelt? Is dat Christus Jezus die stierf of wat meer is, die werd opgewekt? In deze wedervraag klinkt zo’n krachtige logica vanwege de bizarre suggestie. Want stierf Christus Jezus juist niet omdat hij door de wereld werd veroordeeld? Maar wat meer is: God wekte hem vervolgens op als eersteling, om aan de wereld die hem onschuldig veroordeelde, het Leven te geven. Leven dat hij in zijn opstanding aan het licht bracht. Zou Christus Jezus dan veroordelen?!?

Is het ook niet bijzonder hoe Paulus hier de opstanding van Christus taxeert ten opzichte van diens sterven?  Bij Paulus geen crucifix met een stervende Jezus in het middelpunt. Of het idee dat Jezus’ dood voldoende zou zijn. Christus’ sterven is buitengewoon belangwekkend, dat is absoluut waar. Maar “wat meer is, die werd opgewekt!” Zou Christus niet zijn gestorven, dan kon hij ook niet zijn opgewekt.

 

Delen: