GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…

02-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Als de God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Denkt u zich eens in:  “de GOD”, Degene “uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn”. Over Hém heeft Paulus het. Hij die alles in de hand heeft en aan alles wat plaats vindt een plaats geeft. Die nooit mistast en altijd zijn doel bereikt. Dat is “de GOD”.

Paulus laat in deze brief zien hoe GOD bewezen heeft deze wereld lief te hebben. De wereld sloeg zijn Zoon aan het kruis, maar via die weg gaat GOD aan diezelfde wereld juist het Leven geven (Rom.5:18; 1Kor.15:22). Na drie dagen wekte Hij Jezus op uit de doden. Daarmee bewees GOD dat zijn liefde sterker is dan welke vijandschap ook.

GOD is vóór ons! In deze verzen zijn dat primair degenen die GOD vandaag roept en rechtvaardigt. “Uitverkorenen van GOD”. Wij mogen weten: GOD is vóór ons! Dat betekent dat per definitie niets en niemand tegen ons kan zijn. Beseft u dat? Als de grote Regisseur van heel de schepping vóór mij is, dan is elke gebeurtenis genoodzaakt in mijn voordeel te werken. Niets kan mij van GODS liefde scheiden en alles zal moeten meewerken ten goede!

Delen: