GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:24 – de wereld losgelaten

01-08-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom heeft God hen overgeleverd in de begeerten van hun harten…

Vanaf vers 18 betoogt Paulus dat toorn van GOD vanaf de hemel wordt onthuld en ook waarom dat zo is. Tot dusver echter heeft Paulus nog niet aangegeven hoe GOD dat doet en waaruit dit blijkt. In bovenstaand vers vinden we voor het eerst beschreven wat GOD doet met de mensheid die “de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder houdt”. Hij heeft “hen overgeleverd in…”. Dit wordt herhaald in vers 26 en 28.

GODS toorn in de tegenwoordige tijd blijkt niet daaruit dat Hij ingrijpt. Zo zal dat wel gaan in de toekomstige “dag van toorn” (2:5). Maar nu blijkt GODS toorn juist in het feit dat Hij niet ingrijpt. GOD laat de wereld begaan. Hij levert hen over. Lees goed wat er staat: Hij levert de wereld over in (niet: aan!) de begeerten van hun harten. De wereld wordt niet overgedragen aan iets anders maar losgelaten in de weg die ze reeds ging. Zonder dat GOD hen daarin hindert. Populair gezegd: zoek het dan maar uit, ik hou je niet tegen. Is dit niet precies de wereld waarin we leven? GOD houdt zich (tijdelijk!) afzijdig, terwijl de wereld ongestoord haar goddeloze gang kan gaan.

Delen: