GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 6:13 – wapens van rechtvaardigheid voor God

12-02-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Presenteer ook jullie leden niet als wapens van onrechtvaardigheid voor de zonde, maar presenteer jezelf aan God, als levenden uit de doden, en jullie leden als wapens van rechtvaardigheid voor de God.

Met “jullie leden” doelt Paulus op elk deel van ons “sterfelijk lichaam”. Maar niet slechts de fysieke lichaamsdelen, ook de daaraan gekoppelde functies. De oren staan voor gehoor, de ogen voor zien, de hersenen voor denken en intelligentie, enzovoort. Wat Paulus leert is dat wanneer we onszelf aan God beschikbaar stellen “als levenden uit de doden”, dat onze “leden” dan “wapens van rechtvaardigheid voor God” worden. Wat betekent dat?

Dat onze “leden” wapens worden, suggereert strijd en conflict. Een conflict dat eigen is aan het feit dat we ons in de praktijk in een “sterfelijk lichaam” bevinden, terwijl we onszelf rekenen als mensen die zonde en dood achter zich hebben. Dat conflict hoeft ons niet te frustreren. Integendeel, dat hoort erbij.

Dat onze leden “wapens van rechtvaardigheid voor God” worden, betekent dat ons lichaam en alles wat we ermee doen, gekenmerkt zal gaan worden door “rechtvaardigheid”. Dat woord kennen we inmiddels. Want was het niet geloof (=vertrouwen) in wat God gesproken heeft, dat Hij rekent tot rechtvaardigheid (4:3)?

Delen: