GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 9:31,32 – geloof of werken?

19-07-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Israël echter, dat een wet van rechtvaardigheid najaagt, is aan de wet niet toegekomen. Waarom? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar als vanuit werken.

Paulus zet in deze passage de natiën tegenover Israël. De natiën hadden geen wet en hebben zich ook nooit druk gemaakt om via die weg rechtvaardig voor God te worden. Dit in tegenstelling tot Israël dat haar best deed om rechtvaardig voor God te zijn. Maar, juist die ijver zette hen op een dood spoor. Hoezo? Omdat de wet niet gewerkt dient te worden, maar geloofd. Hier raken we de kern van Paulus’ onderwijs over de aard van de wet en het grote verschil tussen het oude en nieuwe verbond.

“Gij zult… de Heer uw God liefhebben met heel uw hart” is geen ideaal of opdracht. Om vervolgens gefrustreerd vast te stellen dat het veel te hoog gegrepen is. Nee, het is een belofte die God doet: jullie zullen de Heer je God liefhebben! En jullie zullen je naaste liefhebben! Enzovoort. Wanneer Israël deze woorden als beloften gaat verstaan, maakt prestatiedrang (“werken”) plaats voor dankbaarheid. Omdat God zelf zijn woorden zal vervullen. Dát is geloof. Dat geeft Hem ook de eer. En dát rekent God tot rechtvaardigheid.

Delen: