English blog

Romeinen 9:32 – geloof of werken?

24-05-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Israël echter, najagende een wet van rechtvaardigheid, is tot in wet niet toe gekomen. Vanwege wat? Omdat het niet uitgaat van geloof, maar als vanuit werken…

Paulus zet in deze passage de natiën tegenover Israël. De natiën hadden geen wet en hebben zich ook nooit druk gemaakt om via die weg rechtvaardig voor God te worden. Dit in tegenstelling tot Israël dat haar best deed om rechtvaardig voor God te zijn. Maar, juist die ijver zette hen op een dood spoor. Hoezo? Omdat de wet niet gewerkt dient te worden, maar geloofd. Hier raken we het hart van Paulus’ onderwijs en hier zien we het grote verschil tussen het oude en nieuwe verbond.

“Gij zult… de Heer uw God liefhebben met heel uw hart” is geen ideaal om na te streven. Om vervolgens gefrustreerd vast te stellen dat het veel te hoog gegrepen is. Nee, het is een belofte die God doet: jullie zullen de Heer jullie God liefhebben! En jullie zullen je naaste liefhebben! Enzovoort. Wanneer we dit als beloften verstaan, stellen we dankbaar vast dat God degene is die dit alles zal vervullen. Dát is geloof. Dat geeft Gód de eer. En dát rekent Hij tot rechtvaardigheid.

Delen: