GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 16:21 – een eigenhandige groet

19-06-2020 - Geplaatst door Andre Piet

De groet met mijn hand: van Paulus.

Uit deze opmerking kunnen we opmaken dat Paulus deze brief niet zelf heeft geschreven maar dicteerde. Aan wie hij het dicteerde wordt niet vermeld, maar mogelijk dat het Sosthenes was (1:1) die immers met Paulus de afzender is van deze brief. Ook van de Romeinen-brief weten we dat deze door Paulus werd gedicteerd en dat het ene Tertius was die de brief op schrift stelde (Rom.16:22). Waarom Paulus dicteerde en niet zelf schreef, is niet met zekerheid te zeggen. In de Galaten-brief krijgen we de indruk dat er iets mankeerde aan zijn ogen (Gal.4:15) en dat zou tevens kunnen verklaren waarom hij met zulke grote letters schreef (Gal.6:11). De persoonlijke brief aan Philémon schreef hij (in ieder geval voor een deel) eigenhandig (Philm.19).

Uit 2Thes.3:17 weten we dat Paulus elke brief eigenhandig ondertekende. Zodat iedereen kon weten dat de brief daadwerkelijk van hem afkomstig was. Ook elders (Kol.4:18) wordt deze eigenhandige afsluiting van de brief uitdrukkelijk genoemd. Het eigenhandige schrift diende als waarmerk van de afzender. Want ook in die dagen gingen brieven rond die zogenaamd van Paulus waren (2Thes.2:2) maar vervalsingen waren (> pseudepigrafen). Fake, namaak en imitatie, het is van alle tijden. Blijf wakker!

Delen: