English blog
Overzicht van Rubrieken
  01-07-2019 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  30-06-2019 Kolosse 3:10 – forever young!
  29-06-2019 1Korinthe 9:26 – focus
  28-06-2019 1Korinthe 9:25 – een onvergankelijke lauwerkrans
  27-06-2019 1Korinthe 9:24 – slechts één trofee
  26-06-2019 1Korinthe 9:23 – mede-deelgenoot van het goede bericht
  25-06-2019 1Korinthe 9:22 – voor allen alles
  24-06-2019 Psalm 56:9 – tranen in Gods kruik
  23-06-2019 1Korinthe 9:21 – wettig van Christus
  22-06-2019 1Korinthe 9:20 – niet ‘onder de wet’ en toch…
  21-06-2019 1Korinthe 9:19 – vrij & slaaf
  20-06-2019 1Korinthe 9:18 – om niet
  19-06-2019 1Korinthe 9:16,17 – last of van harte?
  18-06-2019 1Korinthe 9:15 – geen bedelbrieven
  17-06-2019 1Korinthe 9:13,14 – eten van het heiligdom en het altaar
  16-06-2019 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  15-06-2019 1Korinthe 9:11,12 – gratis!
  14-06-2019 1Korinthe 9:9,10 – het dorsende rund niet muilbanden
  13-06-2019 Numeri 23:19 – nooit spijt
  12-06-2019 1Korinthe 9:6-8 – wie appels vaart, die appels eet
  11-06-2019 1Korinthe 9:3-5 – declareren
  10-06-2019 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  09-06-2019 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
  08-06-2019 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
  07-06-2019 1Korinthe 9:2 – bewijs van echtheid
  06-06-2019 1Korinthe 9:1 – was Paulus geen apostel?
  05-06-2019 1Korinthe 8:12,13 – ergernis of verstrikken?
  04-06-2019 1Timotheüs 4:2 – huichelarij van leugenwoorden
  03-06-2019 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
  02-06-2019 Titus 2:13 – de gelukkige hoop
  01-06-2019 Job 31:4 – God telt
  31-05-2019 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  30-05-2019 Kolosse 3:1 – gezeten aan Gods rechterhand
  29-05-2019 Handelingen 20:34 – deze handen…
  28-05-2019 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  27-05-2019 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  26-05-2019 1Korinthe 8:10,11 – omkomen in kennis…
  25-05-2019 1Korinthe 8:8,9 – voeding als struikelblok
  24-05-2019 1Korinthe 8:7 – de gewoonte van de afgod
  23-05-2019 1Korinthe 8:6 – Bron & Kanaal
  22-05-2019 1Korinthe 8:6 – één GOD, de Vader
  21-05-2019 1Korinthe 8:5 – vele ‘goden’ en toch één GOD
  20-05-2019 1Korinthe 8:4 – één of géén GOD
  19-05-2019 1Korinthe 8:2,3 – ware kennis
  18-05-2019 1Korinthe 8:1 – opblazen of opbouwen?
  17-05-2019 Psalm 94:9 – geen ‘het’ maar Hij
  16-05-2019 1Korinthe 7:40 – geïnspireerd
  15-05-2019 1Korinthe 7:39 – mits in de Heer
  14-05-2019 1Korinthe 7:36-38 – uithuwelijken
  13-05-2019 1Korinthe 7:34, 35 – zonder afleiding
  12-05-2019 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  11-05-2019 1Korinthe 7:32,33 – een blok aan het been
  10-05-2019 1Korinthe 7:30,31 – relativeren
  09-05-2019 1Korinthe 7:29 – getrouwd als niet-getrouwd
  08-05-2019 1Korinthe 7:28 – vrijgezel?
  07-05-2019 Psalm 6:6 – kunnen de doden God loven?
  06-05-2019 Filippi 2:13 – zonder mopperen
  05-05-2019 Matteüs 27:60 – leven uit de rots!
  04-05-2019 1Korinthe 7:27 – vrijgezel, verloofd, getrouwd
  03-05-2019 1Korinthe 7:26 – de bestaande nood
  02-05-2019 1Korinthe 7:25 – de waarde van Paulus’ mening
  01-05-2019 1Korinthe 7:23 – duur gekocht!
  30-04-2019 1Korinthe 7:22 – slaaf of vrije?
  29-04-2019 1Korinthe 7:20,21 – vechten of accepteren?
  28-04-2019 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  27-04-2019 Jesaja 44:6 – heeft God een begin?
  26-04-2019 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  25-04-2019 1Korinthe 7:19 – Gods voorschriften voor nu
  24-04-2019 1Korinthe 7:18 – besnijdenis belangrijk?
  23-04-2019 1Korinthe 7:17 – rust
  22-04-2019 1Korinthe 7:16 – vrede in de praktijk
  21-04-2019 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
  20-04-2019 1Korinthe 7:15 – in vrede geroepen
  19-04-2019 1Korinthe 7:14 – heilige huisjes!
  18-04-2019 1Korinthe 7:13,14 – geheiligd
  17-04-2019 1Korinthe 7:12 – trouw
  16-04-2019 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  15-04-2019 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
  14-04-2019 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
  12-04-2019 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  11-04-2019 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  10-04-2019 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
  09-04-2019 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  08-04-2019 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  07-04-2019 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  06-04-2019 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  05-04-2019 1Korinthe 7:11 – de deur altijd open
  04-04-2019 1Korinthe 7:10 – een GOD van trouw
  03-04-2019 1Korinthe 7:8,9 – uit de brand geholpen
  02-04-2019 Prediker 3:2 – alles op zijn tijd
  01-04-2019 1Korinthe 7:7 – ieder zijn eigen charisma
  31-03-2019 1Korinthe 7:6 – common sense
  30-03-2019 1Korinthe 7:5 – symfonie
  29-03-2019 1Korinthe 7:3,4 – geven en nemen?
  28-03-2019 1Korinthe 7:1,2 – baat bij celibaat?
  27-03-2019 1Korinthe 6:20 – duur gekocht!
  26-03-2019 Galaten 5:19 – werken versus vrucht
  25-03-2019 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
  24-03-2019 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
  23-03-2019 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
  22-03-2019 1Korinthe 6:18 – weerstaan of vluchten?
  21-03-2019 1Korinthe 6:17 – één vlees & één geest
  20-03-2019 1Korinthe 6:16 – die twee…
  19-03-2019 Filippi 4:7 – als in een vesting
  18-03-2019 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  17-03-2019 Handelingen 16:25 – lofzangen in de nacht!
  16-03-2019 1Korinthe 6:15 – weten jullie niet…?
  15-03-2019 1Korinthe 6:13,14 – het lichaam onbelangrijk?
  14-03-2019 1Korinthe 6:13 – voeding en de buik
  13-03-2019 1Korinthe 6:12 – echte vrijheid
  11-03-2019 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
  10-03-2019 Genesis 14:18 – Melchizedek
  09-03-2019 Hosea 3:3 – vele dagen
  08-03-2019 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  07-03-2019 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  06-03-2019 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  05-03-2019 1Korinthe 6:9,10 – koninklijk
  04-03-2019 Genesis 1:24 – naar hun aard
  03-03-2019 Romeinen 9:20 – boetseersel
  02-03-2019 1Korinthe 6:9 – wel of niet in Gods Koninkrijk?
  01-03-2019 Romeinen 3:30 – dóór geloof
  28-02-2019 1Korinthe 6:8,9 – zonde!
  27-02-2019 1Korinthe 6:7 – liever onrecht lijden
  26-02-2019 1Korinthe 6:6,7 – gevaarlijke onkunde
  25-02-2019 1Korinthe 6:4,5 – adeldom verplicht
  24-02-2019 1Korinthe 6:3 – relativeren
  23-02-2019 1Korinthe 6:3 – engelen oordelen
  22-02-2019 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  21-02-2019 1Korinthe 6:2 – weten jullie niet?
  20-02-2019 1Korinthe 6:1 – recht zoeken bij onrechtvaardigen?
  19-02-2019 Psalm 135:6 – JAHWEH is groot!
  18-02-2019 1Korinthe 5:12,13 – toch oordelen?
  17-02-2019 Spreuken 16:33 – getroost in het lot
  16-02-2019 1Korinthe 5:11 – samen eten
  15-02-2019 1Korinthe 5:9,10 – verschil maken
  14-02-2019 1Korinthe 5:8 – oprechtheid en waarheid
  13-02-2019 1Korinthe 5:8 – opdat we feest zouden vieren!
  12-02-2019 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
  11-02-2019 Exodus 34:29 – uitstraling
  10-02-2019 Romeinen 3:25 – Gods geloof
  09-02-2019 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  08-02-2019 1Korinthe 5:7 – jullie zijn ongezuurd!
  07-02-2019 1Korinthe 5:6 – een beetje zuur
  06-02-2019 1Korinthe 5:5 – loslaten
  05-02-2019 1Korinthe 5:3,4 – in geest aanwezig
  04-02-2019 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  03-02-2019 1Samuël 5:4 – onthoofd en onthand
  02-02-2019 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  01-02-2019 1Korinthe 5:2 – gezonde weerstand
  31-01-2019 1Korinthe 5:1,2 – misplaatste trots
  30-01-2019 1Korinthe 4:21 – harde of zachte landing?
  29-01-2019 1Korinthe 4:18-20 – woord of kracht?
  28-01-2019 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  27-01-2019 Psalm 145:2 – Uw naam loven!
  26-01-2019 1Korinthe 4:16,17 – onderwijs in de ekklesia
  25-01-2019 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  24-01-2019 1Korinthe 4:15,16 – imitators
  23-01-2019 1Korinthe 4:13,14 – als vuilnis en uitschot
  22-01-2019 Daniël 3:17 – maar indien niet…
  21-01-2019 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…