GoedBericht.nl logo
2020
  31-12-2020 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  30-12-2020 Romeinen 5:8 – toen wij nog zondaren waren
  29-12-2020 Romeinen 5:7,8 – menselijke & Goddelijke liefde
  27-12-2020 Romeinen 5:6 – GODS bewezen liefde
  26-12-2020 Romeinen 5:5 – Gods liefde uitgegoten in onze harten
  24-12-2020 Romeinen 5:5 – hoop die niet beschaamd maakt
  23-12-2020 Romeinen 5:2-4 – beproefde hoop
  22-12-2020 Romeinen 5:3,4 – roemen, ook in de verdrukkingen
  20-12-2020 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
  19-12-2020 Romeinen 5:2 – staan in genade en roemen in hoop!
  18-12-2020 Romeinen 5:1 – vrede naar God toe!
  17-12-2020 Romeinen 4:25 – overgeleverd maar ook opgewekt
  16-12-2020 Romeinen 4:24 – Hem die Jezus, onze Heer opwekte
  15-12-2020 Romeinen 4:23,24 – ook vanwege ons
  14-12-2020 Romeinen 4:22 – daarom!
  12-12-2020 Romeinen 4:20 – heerlijkheid gevend aan GOD
  11-12-2020 Romeinen 4:20 – bekrachtigd in geloof
  10-12-2020 Romeinen 4:19 – leven uit de dood
  08-12-2020 Romeinen 4:18 – naast hoop, op hoop
  07-12-2020 Romeinen 4:17 – de GOD die de doden levend maakt
  06-12-2020 Romeinen 4:16,17 – vader van ons allen
  03-12-2020 Romeinen 4:16 – geloof, genade en belofte
  02-12-2020 Romeinen 4:15 – geen wet, geen overtreding
  01-12-2020 Romeinen 4:14 – beloofd is beloofd
  30-11-2020 Romeinen 4:13 – niet door wet
  28-11-2020 Romeinen 4:12 – vader van alle gelovigen
  27-11-2020 Romeinen 4:11 -GODS eed & de besnijdenis
  26-11-2020 Romeinen 4:11 – de besnijdenis als zegel en teken
  25-11-2020 Romeinen 4:9-10 – gerechtvaardigd als besnedene?
  24-11-2020 Romeinen 4:6-8 – ultiem geluk
  23-11-2020 Romeinen 4:4,5 – God rechtvaardigt de goddeloze
  22-11-2020 Romeinen 4:3 – hoe God geloof rekent
  21-11-2020 Romeinen 4:1,2 – de roem van Abraham
  20-11-2020 Romeinen 3:31 – de wet buiten werking gesteld?
  19-11-2020 Romeinen 3:30 – vanuit en door geloof
  18-11-2020 Romeinen 3:29 – alleen de GOD van Israël?
  17-11-2020 Romeinen 3:28 – gerechtvaardigd in geloof
  16-11-2020 Romeinen 3:27 – alle roem is uitgesloten!
  15-11-2020 Genesis 17:5 – jouw naam zal zijn Abraham
  14-11-2020 Romeinen 3:26 – uit geloof van Jezus
  13-11-2020 Romeinen 3:25 – tot aantoning van zijn rechtvaardigheid
  12-11-2020 Romeinen 3:25 – door het geloof in zijn bloed
  11-11-2020 Romeinen 3:25 – voorgesteld als beschutplaats
  10-11-2020 Romeinen 3:24 – door de verlossing in Christus Jezus
  09-11-2020 Handelingen 10:41 – niet aan het hele volk
  07-11-2020 Romeinen 3:24 – in de genade van Hem
  06-11-2020 Romeinen 3:24 – om niet gerechtvaardigd
  05-11-2020 Romeinen 3:23,24 – alle mensen!
  04-11-2020 Daniël 4:17 – wie heeft de macht?
  03-11-2020 Romeinen 3:22 – tot in allen die geloven
  02-11-2020 Romeinen 3:22 – door geloof van Jezus Christus
  01-11-2020 Romeinen 3:21 – Gods rechtvaardigheid in het OT
  31-10-2020 Romeinen 3:21 – rechtvaardigheid van GOD
  30-10-2020 Romeinen 3:21 – nu echter…!
  29-10-2020 Romeinen 3:20 – uit werken van wet niemand gerechtvaardigd
  28-10-2020 Romeinen 3:19: allen onder de rechtspraak van GOD
  27-10-2020 Romeinen 3:18 – de vreze GODS
  26-10-2020 Psalm 145:21 – danken en loven
  25-10-2020 Romeinen 3:15-17 – uit hetzelfde hout gesneden
  24-10-2020 Romeinen 3:13,14 – mensenwoord versus GODS woord
  23-10-2020 Romeinen 3:13,14 – een geopend graf
  22-10-2020 Romeinen 3:12 – onbruikbaar en ongeschikt
  21-10-2020 Romeinen 3:10,11 – niemand… zelfs niet één
  20-10-2020 Romeinen 3:9 – allen onder de zonde
  19-10-2020 Marcus 1:8 – dopen in wat?
  18-10-2020 Romeinen 3:8 – nog eens: goed en kwaad
  17-10-2020 Romeinen 3:8 – het goede dat voortkomt uit het kwade
  16-10-2020 Romeinen 3:7 – hoezo “als zondaar geoordeeld”?
  15-10-2020 Romeinen 3:7 – contrast dient tot GODS heerlijkheid
  14-10-2020 Romeinen 3:6 – GOD is vaardig in rechtdoen
  13-10-2020 Romeinen 3:5 – onbegrip over Paulus’ onderwijs
  12-10-2020 Romeinen 3:4 – altijd volkomen recht!
  11-10-2020 Galaten 4:9 – Christus, geen religie
  09-10-2020 Genesis 35:18 – Ben-oni, Benjamin
  08-10-2020 Romeinen 3:4 – GOD waarachtig, elk mens leugenachtig.
  07-10-2020 Romeinen 3:3 – het geloof van GOD
  06-10-2020 Romeinen 3:2 – aan hen de woorden Gods toevertrouwd
  05-10-2020 Romeinen 3:1 – het voorrecht van de Jood
  03-10-2020 Romeinen 2:29 – de ware Jood
  02-10-2020 Handelingen 17:3: ontsluiten en voorzetten
  01-10-2020 Romeinen 2:27,28 – de ware besnijdenis
  30-09-2020 Romeinen 2:25,26 – besnijdenis & voorhuid
  27-09-2020 Efeze 6:11 – standhouden
  26-09-2020 Romeinen 2:24 – het kwalijke van huichelarij
  25-09-2020 Romeinen 2:23,24 – misplaatste roem
  24-09-2020 Romeinen 2:22 – echtbreuk en tempelroof
  23-09-2020 Romeinen 2:21 – vroom diefstal
  22-09-2020 Hooglied 5:6 – de bruidegom is zoek
  21-09-2020 Richteren 11:34 – Jefta’s dochter
  20-09-2020 Romeinen 2:20 – gij zult… last of lust?
  19-09-2020 Romeinen 2:20 – pretentie of Godsvertrouwen?
  18-09-2020 Romeinen 2:19 – vertrouwen in jezelf?
  17-09-2020 Romeinen 2:18 – onderscheiden waar het op aankomt
  16-09-2020 Romeinen 2:17 – Jood genoemd worden
  15-09-2020 Romeinen 2:16 – Gods oordeel “naar mijn evangelie”
  12-09-2020 Romeinen 2:16 – het oordeel als goed bericht!
  11-09-2020 Romeinen 2:15 – het geweten getuigt
  10-09-2020 Romeinen 2:15 – in harten geschreven
  09-09-2020 Romeinen 2:14 – van nature de wet doen
  08-09-2020 Romeinen 2:13 – niet de hoorders maar de daders
  07-09-2020 Genesis 24:67 – en hij kreeg haar lief
  06-09-2020 Romeinen 2:12 – rechtvaardig en betrouwbaar!
  05-09-2020 Romeinen 2:11 – geen aanzien des persoons
  04-09-2020 Romeinen 2:10 – voor een ieder die het goede werkt
  03-09-2020 Romeinen 2:9 – eerst de Jood en ook de Griek
  02-09-2020 Romeinen 2:9 – verdrukking en benauwdheid
  01-09-2020 Romeinen 2:9 – over elke ziel
  31-08-2020 Exodus 20:25 – geen mensenwerk
  29-08-2020 Romeinen 2:8 – ongezeglijk voor de waarheid
  28-08-2020 Romeinen 2:7 – aeonisch leven (2)
  27-08-2020 Romeinen 2:7 – aeonisch leven (1)
  26-08-2020 Romeinen 2:7 – Godvereerders
  25-08-2020 Romeinen 2:6 – die aan een ieder betaalt
  24-08-2020 Romeinen 2:5 – alles wordt recht gezet
  22-08-2020 Romeinen 2:5 – hardheid en een onbezonnen hart
  21-08-2020 Romeinen 2:4 – wat leidt tot bezinning?
  20-08-2020 Romeinen 2:4 – de rijkdom van zijn geschiktheid
  19-08-2020 Romeinen 2:3 – waarom de wereld orthodoxie haat
  18-08-2020 Romeinen 2:1,2 – demasqué
  17-08-2020 Romeinen 1:32 – de dood waardig
  16-08-2020 Romeinen 1:31 – ontluistering
  15-08-2020 Romeinen 1:30 – “verwerpelijk denken” in de praktijk
  14-08-2020 Romeinen 1:29 – dag en nacht
  13-08-2020 Romeinen 1:28 – verwerpelijk
  12-08-2020 Romeinen 1:27 – de vergelding van de dwaling
  11-08-2020 Romeinen 1:27 – natuurlijk en uiteraard
  10-08-2020 Romeinen 1:27 – foute gevoelens bestaan niet
  09-08-2020 Romeinen 1:27 – typerend!
  08-08-2020 Romeinen 1:26 – het natuurlijk gebruik
  07-08-2020 Romeinen 1:26 – GOD levert hen over…
  06-08-2020 Romeinen 1:26 – oneer, waarde-loos
  05-08-2020 Romeinen 1:26 – hartstochten van oneer
  04-08-2020 Romeinen 1:25 – het schepsel naast de Schepper
  03-08-2020 Romeinen 1:24 – het onteren van hun lichamen
  02-08-2020 Romeinen 1:24 – onreinheid van het onteren
  01-08-2020 Romeinen 1:24 – de wereld losgelaten
  31-07-2020 Romeinen 1:22,23 – bewerende wijs te zijn
  30-07-2020 Romeinen 1:21 – het hart verduisterd
  29-07-2020 Romeinen 1:21 – als GOD verheerlijken of danken
  28-07-2020 Romeinen 1:21 – intelligent hart?
  27-07-2020 Romeinen 1:21 – God als GOD
  26-07-2020 Romeinen 1:20 – met verstand doorzien
  25-07-2020 Romeinen 1:19 – het gekende van GOD
  24-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid… ten onder houden
  23-07-2020 Romeinen 1:18 – de waarheid…
  22-07-2020 Romeinen 1:18 – want toorn van GOD…
  21-07-2020 Romeinen 1:17 – de rechtvaardige vanuit geloof, zal leven!
  20-07-2020 Romeinen 1:17 – vanuit geloof, tot in geloof
  19-07-2020 Romeinen 1:17 – rechtvaardigheid van God onthuld
  18-07-2020 Romeinen 1:16 – eerst de Jood
  17-07-2020 Romeinen 1:16 – voor een ieder die gelooft
  16-07-2020 Romeinen 1:16 – beschaamt mij niet
  15-07-2020 Romeinen 1:15 – evangeliseren in Rome
  14-07-2020 Psalm 19:15 – hart en mond
  12-07-2020 Romeinen 1:14 – een schuldenaar van iedereen
  11-07-2020 Romeinen 1:13 – zoveel te doen!
  10-07-2020 Romeinen 1:11,12 – genade-effect en bevestigd
  09-07-2020 Romeinen 1:9 – een weg gebaand
  08-07-2020 Romeinen 1:8 – jullie geloof verkondigd
  07-07-2020 Romeinen 1:6 – genade en vrede
  06-07-2020 Handelingen 24:16 – geweten & medeweten
  05-07-2020 Romeinen 1:6 – geroepen heiligen
  04-07-2020 Romeinen 1:5- gehoorzaamheid van geloof
  03-07-2020 Romeinen 1:5 – genade en apostelschap
  02-07-2020 Romeinen 1:4 – vanuit opstanding van doden
  01-07-2020 Romeinen 1:4 – Zoon van God in kracht
  30-06-2020 Romeinen 1:4 – Jezus’ afkomst
  29-06-2020 Romeinen 1:3 – uit het zaad van David
  28-06-2020 Romeinen 1:3 – aangaande zijn Zoon
  27-06-2020 Romeinen 1:2 – tevoren beloofd
  26-06-2020 Romeinen 1:1 – slaaf van Christus Jezus
  25-06-2020 Romeinen 1:1 – van Saulus naar Paulus
  24-06-2020 Romeinen 1:1 – Saul, Saul….
  23-06-2020 Hebreeën 4:8 – Jozua & Jezus?
  22-06-2020 Johannes 11:11 – ontslapen en wekken
  21-06-2020 1Korinthe 16:23,24 – genade als sluitstuk
  20-06-2020 1Korinthe 16:22,23 – anathema, maranatha
  19-06-2020 1Korinthe 16:21 – een eigenhandige groet
  18-06-2020 Spreuken 12:25 – een goed woord
  17-06-2020 1Korinthe 16:19,20 – de hartelijke groeten!
  16-06-2020 1Korinthe 16:17,18 – zich verheugen in de ontmoeting
  15-06-2020 1Thessalonika 4:3 – jullie heiliging
  14-06-2020 1Korinthe 16:16 – eerstelingen & oudsten
  13-06-2020 1Korinthe 16:15 – eersteling van Achaje
  12-06-2020 Johannes 8:6 – en schreef met de vinger
  11-06-2020 1Korinthe 16:14 – échte liefde
  10-06-2020 1Korinthe 16:13 – vaststaand, mannelijk en ferm
  09-06-2020 1Korinthe 16:12 – vrijheid blijheid
  06-06-2020 Efeze 2:12 – zonder hoop en zonder GOD
  03-06-2020 Psalm 115:17 – niet de doden loven God
  02-06-2020 Prediker 3:10 – de ervaring die God de mensheid geeft
  01-06-2020 1Korinthe 16:10,11 – wat werkelijk telt
  31-05-2020 Johannes 20:22 – ontvangt heilige geest
  30-05-2020 Kolosse 3:19 – de vrouw liefhebbend
  28-05-2020 1Korinthe 16:8,9 – een geopende deur
  27-05-2020 1Korinthe 16:5-7 – Paulus ziet uit naar ontmoeting
  26-05-2020 1Korinthe 16:3,4 – de genade naar Jeruzalem
  22-05-2020 1Korinthe 16:2 – meer dan geld
  20-05-2020 1Korinthe 16:2 – overvloedig
  19-05-2020 1Korinthe 16:1 – inzameling voor de heiligen
  17-05-2020 Job 31:4 – God telt
  16-05-2020 Lucas 15:4 – Hij zoekt en vindt!
  15-05-2020 Galaten 4:4 – geboren onder de wet
  14-05-2020 Johannes 3:17 – opdat de wéreld gered zal worden
  12-05-2020 Johannes 3:6 – wat Nicodémus niet wist
  11-05-2020 Jakobus 2:25 – Rachab de hoer
  09-05-2020 2Timotheüs 1:11 – leraar van natiën
  07-05-2020 Lucas 1:3 – geen vroom verhaal
  06-05-2020 Spreuken 20:12 – oor en oog
  05-05-2020 Johannes 8:32 – waarheid maakt vrij
  02-05-2020 Romeinen 8:31 – als GOD vóór ons is…
  01-05-2020 Handelingen 20:35 – gelukkiger
  30-04-2020 Handelingen 4:12 – geen andere naam
  29-04-2020 1Johannes 3:8 – zondigt vanaf het begin
  28-04-2020 1Korinthe 2:15 – de geestelijke mens
  26-04-2020 Exodus 15:27 – 12 bronnen, 70 bomen
  25-04-2020 2Korinthe 4:4 – ikoon van God
  24-04-2020 Jesaja 41:23 – profetie als Gods keurmerk
  23-04-2020 Handelingen 17:12 – tot geloof komen?
  22-04-2020 Amos 5:19 – als veiligheid een illusie is
  21-04-2020 Spreuken 15:15 – altijd feest!
  20-04-2020 Handelingen 20:4 – waar is nummer één?
  19-04-2020 2Korinthe 12:9 – Mijn genade, is jou genoeg
  16-04-2020 Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?
  15-04-2020 2Timotheüs 2:21 – distancing
  14-04-2020 Psalm 145:10 – al uw maaksels zullen U toejuichen!
  13-04-2020 Spreuken 17:20 – al is de leugen nog zo snel
  12-04-2020 Openbaring 5:6 – stáánde als geslacht
  11-04-2020 Leviticus 23:10,11 – 17 Nisan
  10-04-2020 Matteüs 28:1 – 16 Nisan
  09-04-2020 Leviticus 23:6 – 15 Nisan
  08-04-2020 Leviticus 23:5 – 14 Nisan
  07-04-2020 Jesaja 43:11 – buiten Mij geen verlosser
  06-04-2020 Romeinen 3:23,24 – allen!
  04-04-2020 Ruth 3:18 – ware rust!
  03-04-2020 Romeinen 8:26 – wat moeten we bidden?
  02-04-2020 1Korinthe 15:58 – het werk van de Heer
  31-03-2020 1Korinthe 15:58 – standvastig & onverzettelijk
  30-03-2020 1Korinthe 15:57 – GOD die overwinning geeft
  29-03-2020 1Korinthe 15:56 – de kracht van de zonde is de wet
  28-03-2020 Lucas 11:2 – onze Vader…
  27-03-2020 1Korinthe 15:55,56 – de angel van de dood
  26-03-2020 1Korinthe 15:54 – de dood verzwolgen in de overwinning!
  24-03-2020 1Korinthe 15:53,54 – als dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoet
  22-03-2020 Matteüs 14:30 – vrees versus geloof
  21-03-2020 1Korinthe 15:52 – de laatste bazuin
  20-03-2020 Jesaja 9:7 – Jakob en Israël
  18-03-2020 Spreuken 29:25 – immuun voor vrees
  14-03-2020 1Korinthe 15:52 – in een ondeelbaar ogenblik
  13-03-2020 1Korinthe 15:51 – niet allen zullen ontslapen
  12-03-2020 1Korinthe 15:50 – geen vlees en bloed
  11-03-2020 1Korinthe 15:48,49 – stoffelijken & hemelsen
  10-03-2020 1Korinthe 15:47 – aards versus hemels
  09-03-2020 Romeinen 9:20 – klei in de hand van de pottenbakker
  07-03-2020 1Timotheüs 2:11 – beslagen bril
  06-03-2020 1Korinthe 15:46 – eerst het zielse, daarna het geestelijke
  05-03-2020 1Korinthe 15:45 – een levendmakende geest!
  04-03-2020 1Korinthe 15:45 – de laatste Adam
  03-03-2020 1Korinthe 15:45 – een levende ziel
  02-03-2020 1Korinthe 15:44 – een pneumatisch lichaam
  01-03-2020 1Korinthe 15:44 – een ziels lichaam
  29-02-2020 1Korinthe 15:43 – zwakheid versus kracht
  27-02-2020 1Korinthe 15:43 – oneer versus heerlijkheid
  26-02-2020 1Korinthe 15:42 – vergankelijkheid versus onvergankelijkheid
  25-02-2020 1Korinthe 15:41 – verschil in heerlijkheid
  24-02-2020 1Korinthe 15:40 – aardse en hemelse lichamen
  23-02-2020 1Korinthe 15:39 – mensen, vogels en vissen
  22-02-2020 1Korinthe 15:38 – GOD geeft er een lichaam aan
  21-02-2020 1Korinthe 15:37 – zaaien & begraven
  20-02-2020 1Korinthe 15:36 – zonder dood geen opstanding
  19-02-2020 1Korinthe 15:35 – hoe worden doden opgewekt?
  18-02-2020 1Korinthe 15:34 – kennis van GOD
  17-02-2020 1Korinthe 15:33 – moreel en beschaving
  16-02-2020 1Korinthe 15:33 – kwade samensprekingen
  15-02-2020 1Korinthe 15:32 – morgen sterven we…
  13-02-2020 1Korinthe 15:32 – gevecht als tegen wilde dieren
  12-02-2020 1Korinthe 15:30,31 – dagelijks levensgevaar
  11-02-2020 1Korinthe 15:29 – voor doden gedoopt worden
  10-02-2020 1Korinthe 15:28 – GOD alles in allen
  09-02-2020 2Timotheüs 1:10 – die de dood teniet doet
  08-02-2020 Efeze 4:17 – niet langer wandelen in zinloosheid
  06-02-2020 1Korinthe 15:28 – ook de Zoon zelf
  05-02-2020 1Korinthe 15:27 – met uitzondering van…
  04-02-2020 Hebreeën 5:11 – veel te zeggen
  31-01-2020 1Thessalonika 5:4 – als een dief in de nacht?
  30-01-2020 1Korinthe 15:27 – the finishing touch
  29-01-2020 1Korinthe 15:26 – de dood wordt teniet gedaan
  28-01-2020 1Korinthe 15:25 – alle vijanden onder de voeten
  27-01-2020 1Korinthe 15:25 – heersen totdat
  26-01-2020 1Korinthe 15:24 – Christus’ troonsafstand
  25-01-2020 1Korinthe 15:24 – daarna het einde
  24-01-2020 1Korinthe 15:23 – vervolgens (2)
  23-01-2020 1Korinthe 15:23 – vervolgens (1)
  22-01-2020 Johannes 6:13 – twaalf korven over
  21-01-2020 1Korinthe 15:23 – als eersteling Christus
  20-01-2020 1Korinthe 15:23 – ieder in de eigen rangorde
  19-01-2020 1Korinthe 15:22 – nog eens: allen!
  18-01-2020 1Timotheüs 6:6 – groot kapitaal!
  17-01-2020 1Korinthe 15:22 – allen!
  16-01-2020 1Korinthe 15:21 – entree & exit van de dood
  15-01-2020 1Korinthe 15:20 – de eerstelingsschoof
  14-01-2020 1Korinthe 15:20 – opgewekt… als eersteling
  13-01-2020 1Korinthe 15:20 – maar nu…!
  12-01-2020 Kolosse 1:5 – liefde om de hoop
  11-01-2020 Kolosse 2:8 – mee laten slepen door filosofie?
  09-01-2020 1Korinthe 15:19 – beklagenswaardiger dan alle mensen
  08-01-2020 1Korinthe 15:18 – geen hoop buiten opstanding om
  07-01-2020 1Korinthe 15:16,17 – zinloos en zonde!
  05-01-2020 Genesis 26:18 – bronnen herontdekken
  04-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (3)
  03-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen? (2)
  02-01-2020 1Korinthe 15:15 – valse getuigen? (1)
  01-01-2020 wat gaat 2020 ons brengen?
2019
  31-12-2019 1Korinthe 15:13,14 – zonder inhoud…
  30-12-2019 1Korinthe 15:12 – geen opstanding van doden?
  29-12-2019 1Korinthe 15:12 – opgewekt UIT de doden
  28-12-2019 1Korinthe 15:11 – de grote overeenkomst
  27-12-2019 1Korinthe 15:10 – niet ik…
  26-12-2019 1Korinthe 15:10 – GODS genade!
  25-12-2019 1Korinthe 15:9,10 – door Gods genade ben ik wat ik ben
  24-12-2019 1Korinthe 15:8 – de ontijdig geborene
  23-12-2019 1Korinthe 15:9 – de minste van de apostelen
  22-12-2019 1Korinthe 15:8 – laatst van allen
  21-12-2019 1Korinthe 15:7 – daarna door alle apostelen
  20-12-2019 1Korinthe 15:7 – gezien door Jakob(us)
  19-12-2019 1Korinthe 15:6 – meer dan vijfhonderd broeders tegelijk
  18-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (3)
  17-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (2)
  16-12-2019 1Korinthe 15:5 – daarna door de twaalf (1)
  15-12-2019 1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (2)
  14-12-2019 1Korinthe 15:5 – hij werd gezien door Kefas… (1)
  13-12-2019 1Korinthe 15:4 – op de derde dag, naar de Schriften
  12-12-2019 1Korinthe 15:4 – “naar de Schriften”
  11-12-2019 1Korinthe 15:4 – hij werd opgewekt
  10-12-2019 1Korinthe 15:4 – begraven
  09-12-2019 1Korinthe 15:3 – Christus stierf voor onze zonden
  08-12-2019 1Korinthe 15:3 – Christus stierf
  07-12-2019 1Korinthe 15:3 – feiten
  06-12-2019 1Korinthe 15:2 – zonder uitzicht?
  05-12-2019 1Korinthe 15:1 – staan & standvastig
  04-12-2019 1Korinthe 14:39,40 – punt!
  03-12-2019 1Korinthe 14:36-38 – geestelijk of eigenwijs?
  01-12-2019 1Korinthe 14:33-35 – de zwijgende vrouw? (2)
  30-11-2019 1Korinthe 14:33-35 – de zwijgende vrouw? (1)
  29-11-2019 1Korinthe 14:32,33 – wanorde of vrede?
  28-11-2019 1Korinthe 14:29-31 – check, double check
  27-11-2019 1Korinthe 14:27,28 – als zwijgen goud is
  26-11-2019 1Korinthe 14:26 – ieder heeft iets
  25-11-2019 1Korinthe 14:24,25 – onmiskenbaar GODS woord
  23-11-2019 1Korinthe 14:23,24 – wie ontmaskert wie?
  22-11-2019 1Korinthe 14:22 – een teken voor ongelovigen
  21-11-2019 1Korinthe 14:21 – door lieden van een vreemde taal
  20-11-2019 1Korinthe 14:20 – volwassen worden óf kind blijven?
  18-11-2019 1Korinthe 14:18,19 – vijf of tienduizend woorden?
  16-11-2019 1Korinthe 14:17,18 – waar dank op z’n plaats is
  15-11-2019 1Korinthe 14:16 – zegenen = danken
  14-11-2019 1Korinthe 14:14,15 – verstaan wat je zegt
  13-11-2019 1Korinthe 14:12,13 – ijver zonder verstand?
  10-11-2019 1Korinthe 14:10,11 – verstaanbaarheid vereist
  09-11-2019 1Korinthe 14:8,9 – duidelijke taal a.u.b.
  07-11-2019 1Korinthe 14:7 – woord waar muziek in zit!
  06-11-2019 1Korinthe 14:6 – als spreken brabbelen wordt
  05-11-2019 Richteren 20:16 – wat is zondigen?
  31-10-2019 1Korinthe 14:3-5 – sensatie of opbouw?
  30-10-2019 1Korinthe 14:1,2 – talen of profeteren?
  29-10-2019 1Korinthe 13:13 – drietrapsraket
  28-10-2019 1Korinthe 13:12 – volle kennis!
  27-10-2019 1Korinthe 13:11 – van onmondig naar volwassen
  26-10-2019 1Korinthe 13:10 – de volwassenheid
  25-10-2019 1Korinthe 13:9 – fragmentarisch
  24-10-2019 1Korinthe 13:8 – tijdelijke functies
  23-10-2019 1Korinthe 13:8 – de liefde vervalt nooit
  22-10-2019 1Korinthe 13:7 – alomvattend!
  21-10-2019 1Korinthe 13:6 – onrechtvaardigheid versus waarheid
  20-10-2019 2Timotheüs 4:13 – Paulus’ bibliotheek
  19-10-2019 Johannes 17:5 – heerlijkheid vóór de wereld was
  18-10-2019 1Korinthe 13:5 – ze rekent het kwade niet
  17-10-2019 1Korinthe 13:5 – zij zoekt zichzelf niet…
  16-10-2019 1Korinthe 13:4 – ruimte geven
  15-10-2019 1Korinthe 13:4 – de liefde als Persoon…
  13-10-2019 1Korinthe 13:3 – liefde… of toch niet?
  12-10-2019 1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…
  11-10-2019 1Korinthe 13:1 – wanklanken
  10-10-2019 1Korinthe 12:29-31 – de overtreffende weg!
  09-10-2019 1Korinthe 12:28 – diversiteit
  08-10-2019 1Korinthe 12:28 – de eersten in de ekklesia
  07-10-2019 1Korinthe 12:27 – holistisch
  06-10-2019 1Korinthe 12:26 – sympatiseren
  05-10-2019 1Korinthe 12:24,25 – geen scheuring
  04-10-2019 1Korinthe 12:22,23 – zwak en schaamte?
  03-10-2019 1Korinthe 12:18-21 – elkaar nodig
  02-10-2019 1Korinthe 12:14-17 – alles is uniek
  01-10-2019 1Korinthe 12:13 – één doop – in géést
  30-09-2019 1Korinthe 12:12 – het lichaam, de Christus!
  29-09-2019 1Korinthe 12:11,12 – zoals Hij bedoelt
  28-09-2019 1Korinthe 12:10 – tijdelijke geestelijke uitingen
  27-09-2019 1Korinthe 12:9 – geloof en genezingen
  26-09-2019 1Korinthe 12:7,8 – nuttig
  25-09-2019 1Korinthe 12:5,6 – verscheidenheid en toch dezelfde…
  22-09-2019 1Korinthe 12:4 – genade-effecten
  21-09-2019 1Korinthe 12:3 – Jezus is Heer!
  20-09-2019 Efeze 1:13 – het goede bericht van jullie redding
  19-09-2019 1Korinthe 12:1,2 – geestdrijverij
  18-09-2019 1Korinthe 11:33,34 – gelukkig per brief
  17-09-2019 Jozua 2:9 – een onbetwiste realiteit
  14-09-2019 1Korinthe 11:31,32 – gedisciplineerd worden
  13-09-2019 1Korinthe 11:30 – het beste medicijn!
  12-09-2019 1Korinthe 11:29 – het lichaam onderscheiden
  11-09-2019 1Korinthe 11:27,28 – onwaardig eten
  10-09-2019 Romeinen 9:19,20 – wie heeft zijn bedoeling weerstaan?
  08-09-2019 Efeze 4:16 – contact van voorziening
  06-09-2019 Jozua 3:16 – vanaf Adam
  04-09-2019 1Korinthe 11:26 – de dood van de Heer
  03-09-2019 1Korinthe 11:25 – de beker
  01-09-2019 1Korinthe 11:23,24 – dit is mijn lichaam
  31-08-2019 1Korinthe 11:21,22 – verachting van de ekklesia van God
  30-08-2019 Romeinen 12:1 – onze logische eredienst
  29-08-2019 1Korinthe 11:20 – een Heer-lijke maaltijd?
  28-08-2019 1Korinthe 11:19 – sektarisme & beproefden
  27-08-2019 1Korinthe 11:17,18 – samenkomen als ekklesia
  26-08-2019 Lucas 16:31 – ook indien iemand uit de doden opstaat…
  25-08-2019 1Korinthe 11:16 – gewoonte versus wet
  24-08-2019 1Korinthe 11:16 – een goede gewoonte
  23-08-2019 1Korinthe 11:15 – het lange haar als mantel
  22-08-2019 1Korinthe 11:14,15 – het onderwijs van de natuur
  21-08-2019 1Korinthe 11:13 – wat is betamelijk?
  20-08-2019 1Korinthe 11:11,12 – geen man zonder vrouw
  19-08-2019 1Korinthe 11:10 – volmacht op het hoofd
  18-08-2019 1Korinthe 11:8,9 – volgorde en rangorde
  17-08-2019 1Korinthe 11:7 – de man als Gods beelddrager
  16-08-2019 1Korinthe 11:6 – consequent en inconsequent
  15-08-2019 1Korinthe 11:5 – vrouwen in een mannenrol
  14-08-2019 1Korinthe 11:4 – géén bedekking
  13-08-2019 1Korinthe 11:3 – wat is hoofdschap?
  12-08-2019 1Korinthe 11:3 – de hoofdzaak
  11-08-2019 1Korinthe 11:2 – overleveringen van waarde
  10-08-2019 1Korinthe 11:1 – navolger van Christus, zoals Paulus
  09-08-2019 1Korinthe 10:33 – opdat zij gered worden
  08-08-2019 Leviticus 16:4 – linnen kleding
  03-08-2019 1Korinthe 10:32 – word geen struikelblok
  01-08-2019 1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!
  31-07-2019 1Korinthe 10:30 – dankzeggend zegenen
  30-07-2019 1Korinthe 10:28,29 – vrijheid en (ge)weten
  29-07-2019 1Korinthe 10:27 – onbegrensde ruimte
  28-07-2019 1Korinthe 10:26 – Heer, is dit van U?
  27-07-2019 1Korinthe 10:25,26 – domein van wie?
  26-07-2019 1Korinthe 10:24 – niet ik maar Hij
  25-07-2019 1Korinthe 10:23 – de juiste vraag stellen
  24-07-2019 1Korinthe 10:22 – sterker dan GOD?
  23-07-2019 1Korinthe 10:21 – welke tafel?
  22-07-2019 1Korinthe 10:19,20 – demonen versus de ene GOD
  21-07-2019 1Korinthe 10:18 – deelgenoten van het altaar
  20-07-2019 1Korinthe 10:16,17 – één brood, één lichaam!
  19-07-2019 1Korinthe 10:16 – Lecha’iem!
  18-07-2019 1Korinthe 10:15 – als tot verstandigen
  17-07-2019 1Korinthe 10:14 – wegwezen!
  16-07-2019 1Korinthe 10:13 – nooit boven vermogen
  15-07-2019 1Korinthe 10:12 – staande blijven
  14-07-2019 1Korinthe 10:11 – geschreven tot attendering van ons
  13-07-2019 1Korinthe 10:10 – mort niet
  12-07-2019 1Korinthe 10:9 – de Heer uitproberen
  10-07-2019 1Korinthe 10:8 – Baäl-Peor
  09-07-2019 Romeinen 1:17 – gerechtigheid van God
  08-07-2019 1Korinthe 10:7 – feesten in tempels
  07-07-2019 1Korinthe 10:6 – typen van ons geworden
  06-07-2019 1Korinthe 10:5 – neergeveld in de woestijn
  05-07-2019 1Korinthe 10:4 – op deze rots, petra…
  04-07-2019 1Korinthe 10:1-3 – allen!
  03-07-2019 1Korinthe 10:1 – niet onwetend zijn
  02-07-2019 1Korinthe 9:27 – absolute concentratie
  01-07-2019 Efeze 3:9 – de Schepper van alles!
  29-06-2019 1Korinthe 9:26 – focus
  28-06-2019 1Korinthe 9:25 – een onvergankelijke lauwerkrans
  27-06-2019 1Korinthe 9:24 – slechts één trofee
  26-06-2019 1Korinthe 9:23 – mede-deelgenoot van het goede bericht
  25-06-2019 1Korinthe 9:22 – voor allen alles
  23-06-2019 1Korinthe 9:21 – wettig van Christus
  22-06-2019 1Korinthe 9:20 – niet ‘onder de wet’ en toch…
  21-06-2019 1Korinthe 9:19 – vrij & slaaf
  20-06-2019 1Korinthe 9:18 – om niet
  19-06-2019 1Korinthe 9:16,17 – last of van harte?
  18-06-2019 1Korinthe 9:15 – geen bedelbrieven
  17-06-2019 1Korinthe 9:13,14 – eten van het heiligdom en het altaar
  15-06-2019 1Korinthe 9:11,12 – gratis!
  14-06-2019 1Korinthe 9:9,10 – het dorsende rund niet muilbanden
  12-06-2019 1Korinthe 9:6-8 – wie appels vaart, die appels eet
  11-06-2019 1Korinthe 9:3-5 – declareren
  10-06-2019 Efeze 4:18 – verduisterd = onwetend
  09-06-2019 Efeze 2:22 – woonplaats van GOD in geest
  08-06-2019 2Korinthe 6:14 – een ongelijk juk
  07-06-2019 1Korinthe 9:2 – bewijs van echtheid
  06-06-2019 1Korinthe 9:1 – was Paulus geen apostel?
  05-06-2019 1Korinthe 8:12,13 – ergernis of verstrikken?
  03-06-2019 Genesis 1:27 – de man als beelddrager Gods
  29-05-2019 Handelingen 20:34 – deze handen…
  26-05-2019 1Korinthe 8:10,11 – omkomen in kennis…
  25-05-2019 1Korinthe 8:8,9 – voeding als struikelblok
  24-05-2019 1Korinthe 8:7 – de gewoonte van de afgod
  23-05-2019 1Korinthe 8:6 – Bron & Kanaal
  22-05-2019 1Korinthe 8:6 – één GOD, de Vader
  21-05-2019 1Korinthe 8:5 – vele ‘goden’ en toch één GOD
  20-05-2019 1Korinthe 8:4 – één of géén GOD
  19-05-2019 1Korinthe 8:2,3 – ware kennis
  18-05-2019 1Korinthe 8:1 – opblazen of opbouwen?
  16-05-2019 1Korinthe 7:40 – geïnspireerd
  15-05-2019 1Korinthe 7:39 – mits in de Heer
  14-05-2019 1Korinthe 7:36-38 – uithuwelijken
  13-05-2019 1Korinthe 7:34, 35 – zonder afleiding
  11-05-2019 1Korinthe 7:32,33 – een blok aan het been
  10-05-2019 1Korinthe 7:30,31 – relativeren
  09-05-2019 1Korinthe 7:29 – getrouwd als niet-getrouwd
  08-05-2019 1Korinthe 7:28 – vrijgezel?
  05-05-2019 Matteüs 27:60 – leven uit de rots!
  04-05-2019 1Korinthe 7:27 – vrijgezel, verloofd, getrouwd
  03-05-2019 1Korinthe 7:26 – de bestaande nood
  02-05-2019 1Korinthe 7:25 – de waarde van Paulus’ mening
  01-05-2019 1Korinthe 7:23 – duur gekocht!
  30-04-2019 1Korinthe 7:22 – slaaf of vrije?
  29-04-2019 1Korinthe 7:20,21 – vechten of accepteren?
  28-04-2019 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  26-04-2019 Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…
  25-04-2019 1Korinthe 7:19 – Gods voorschriften voor nu
  24-04-2019 1Korinthe 7:18 – besnijdenis belangrijk?
  23-04-2019 1Korinthe 7:17 – rust
  22-04-2019 1Korinthe 7:16 – vrede in de praktijk
  20-04-2019 1Korinthe 7:15 – in vrede geroepen
  19-04-2019 1Korinthe 7:14 – heilige huisjes!
  18-04-2019 1Korinthe 7:13,14 – geheiligd
  17-04-2019 1Korinthe 7:12 – trouw
  16-04-2019 Jesaja 40:27 – is mijn weg verborgen voor God?
  15-04-2019 Psalm 104:35 – goddelozen zullen niet meer zijn
  14-04-2019 Efeze 3:8 – de allergeringste van alle heiligen
  08-04-2019 Jesaja 53:5 – de straf die ons de vrede aanbrengt
  07-04-2019 Galaten 4:15 – waar is jullie geluk?
  05-04-2019 1Korinthe 7:11 – de deur altijd open
  04-04-2019 1Korinthe 7:10 – een GOD van trouw
  03-04-2019 1Korinthe 7:8,9 – uit de brand geholpen
  01-04-2019 1Korinthe 7:7 – ieder zijn eigen charisma
  31-03-2019 1Korinthe 7:6 – common sense
  30-03-2019 1Korinthe 7:5 – symfonie
  29-03-2019 1Korinthe 7:3,4 – geven en nemen?
  28-03-2019 1Korinthe 7:1,2 – baat bij celibaat?
  27-03-2019 1Korinthe 6:20 – duur gekocht!
  25-03-2019 1Korinthe 15:6 – vijfhonderd broeders tegelijk
  24-03-2019 Romeinen 16:25 – mijn evangelie
  23-03-2019 1Korinthe 6:19 – tempelprostitutie
  22-03-2019 1Korinthe 6:18 – weerstaan of vluchten?
  21-03-2019 1Korinthe 6:17 – één vlees & één geest
  20-03-2019 1Korinthe 6:16 – die twee…
  18-03-2019 Genesis 19:9 – als vreemdeling de wet stellen?
  16-03-2019 1Korinthe 6:15 – weten jullie niet…?
  15-03-2019 1Korinthe 6:13,14 – het lichaam onbelangrijk?
  14-03-2019 1Korinthe 6:13 – voeding en de buik
  13-03-2019 1Korinthe 6:12 – echte vrijheid
  11-03-2019 Efeze 4:1 – waardevolle wandel
  08-03-2019 Handelingen 26:26 – bekende feiten
  07-03-2019 1Korinthe 6:12 – alles geoorloofd
  06-03-2019 1Korinthe 6:11 – sommigen van jullie waren dat
  05-03-2019 1Korinthe 6:9,10 – koninklijk
  04-03-2019 Genesis 1:24 – naar hun aard
  03-03-2019 Romeinen 9:20 – boetseersel
  02-03-2019 1Korinthe 6:9 – wel of niet in Gods Koninkrijk?
  01-03-2019 Romeinen 3:30 – dóór geloof
  28-02-2019 1Korinthe 6:8,9 – zonde!
  27-02-2019 1Korinthe 6:7 – liever onrecht lijden
  26-02-2019 1Korinthe 6:6,7 – gevaarlijke onkunde
  25-02-2019 1Korinthe 6:4,5 – adeldom verplicht
  24-02-2019 1Korinthe 6:3 – relativeren
  23-02-2019 1Korinthe 6:3 – engelen oordelen
  21-02-2019 1Korinthe 6:2 – weten jullie niet?
  20-02-2019 1Korinthe 6:1 – recht zoeken bij onrechtvaardigen?
  18-02-2019 1Korinthe 5:12,13 – toch oordelen?
  16-02-2019 1Korinthe 5:11 – samen eten
  15-02-2019 1Korinthe 5:9,10 – verschil maken
  14-02-2019 1Korinthe 5:8 – oprechtheid en waarheid
  13-02-2019 1Korinthe 5:8 – opdat we feest zouden vieren!
  12-02-2019 2Petrus 1:6 – zelfbeheersing
  10-02-2019 Romeinen 3:25 – Gods geloof
  09-02-2019 1Samuël 15:29 – Hij kent geen berouw
  08-02-2019 1Korinthe 5:7 – jullie zijn ongezuurd!
  07-02-2019 1Korinthe 5:6 – een beetje zuur
  06-02-2019 1Korinthe 5:5 – loslaten
  05-02-2019 1Korinthe 5:3,4 – in geest aanwezig
  04-02-2019 Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?
  03-02-2019 1Samuël 5:4 – onthoofd en onthand
  02-02-2019 Job 9:9 – in de sterren geschreven
  01-02-2019 1Korinthe 5:2 – gezonde weerstand
  31-01-2019 1Korinthe 5:1,2 – misplaatste trots
  30-01-2019 1Korinthe 4:21 – harde of zachte landing?
  29-01-2019 1Korinthe 4:18-20 – woord of kracht?
  26-01-2019 1Korinthe 4:16,17 – onderwijs in de ekklesia
  24-01-2019 1Korinthe 4:15,16 – imitators
  23-01-2019 1Korinthe 4:13,14 – als vuilnis en uitschot
  22-01-2019 Daniël 3:17 – maar indien niet…
  20-01-2019 Handelingen 13:30 – Gód wekte hem op uit de doden
  19-01-2019 1Korinthe 4:11-13 – walk your talk
  18-01-2019 1Korinthe 4:10 – christelijke spierballen
  17-01-2019 1Korinthe 4:9 – in de arena
  16-01-2019 1Korinthe 4:8 – nu al regeren?
  15-01-2019 1Korinthe 4:7 – niets van onszelf!
  13-01-2019 1Korinthe 15:56 – de kracht der zonde is…
  10-01-2019 1Petrus 1:16 – weest heilig?
  09-01-2019 Openbaring 12:9 – duivel, diabolos
  05-01-2019 1Korinthe 4:6 – volume of gewicht?
  04-01-2019 1Korinthe 4:6 – er staat geschreven!
  03-01-2019 1Korinthe 4:5 – applaus van GOD!
  02-01-2019 1Korinthe 4:5 – vooroordelen