English blog
Overzicht van Rubrieken
  10-05-2021 Romeinen 8:14,15 – zonen van God
  09-05-2021 Jesaja 45:23 – God heeft gezworen
  08-05-2021 Romeinen 8:13 – sterven of leven?
  07-05-2021 Romeinen 8:12 – niets verschuldigd aan het vlees
  06-05-2021 Romeinen 8:11 – Hem die Jezus uit de doden opwekte
  05-05-2021 Romeinen 8:10 – geest is leven
  04-05-2021 Kolosse 3:10 – forever young!
  03-05-2021 Kolosse 1:11 – geduld met blijdschap
  02-05-2021 Kolosse 3:1 – het hoofd omhoog!
  01-05-2021 Romeinen 8:9 – de geest van Christus
  30-04-2021 Romeinen 8:7,8 – het failliet van religie
  29-04-2021 Psalm 150:5 – alles wat adem heeft…
  28-04-2021 1Johannes 1:7 – in het licht wandelen
  27-04-2021 Jesaja 40:31 – opstijgen als arenden
  26-04-2021 Psalm 2:7 – vandaag heb ik je verwekt
  25-04-2021 Handelingen 7:56 – staande, ter rechterzijde Gods
  24-04-2021 Romeinen 8:5,6 – leven en vrede
  23-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen
  22-04-2021 Romeinen 8:4 – wandelen naar vlees of geest?
  21-04-2021 Lucas 14:28 – verstandig plannen maken
  20-04-2021 Romeinen 8:3 – voor de wet onmogelijk, maar…
  19-04-2021 Kolosse 3:5 – doet dan versterven
  18-04-2021 Romeinen 8:2 – de wet van de geest van het leven
  17-04-2021 Romeinen 8:1 – geen veroordeling!
  16-04-2021 Romeinen 7:25,26 – Gode zij dank!
  15-04-2021 Romeinen 7:24 – ik ellendig mens – Gode zij dank!
  14-04-2021 Titus 2:8 – een gezond onaanvechtbaar woord
  13-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (3)
  12-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen (2)
  11-04-2021 1Korinthe 15:15 – valse getuigen?
  10-04-2021 Romeinen 7:21-23 – strijdend ten onder
  09-04-2021 Romeinen 7:21-23 – drie keer ‘wet’
  08-04-2021 Romeinen 7:19,20 – het lek boven
  07-04-2021 Romeinen 7:18 – niet in mij
  06-04-2021 Romeinen 7:16-18 – in mijn vlees geen goed
  05-04-2021 1Korinthe 15:4 – “naar de Schriften”
  04-04-2021 1Korinthe 15:4 – op de derde dag, naar de Schriften
  03-04-2021 Johannes 19:41 – ter plaatse waar hij gekruisigd was
  02-04-2021 Romeinen 7:15 – wat ik niet wil, dat doe ik
  01-04-2021 Romeinen 7:14 – het “ik van vlees”
  31-03-2021 Romeinen 7:13 – zonde bij uitstek
  30-03-2021 Romeinen 7:12 – de wet: heilig, rechtvaardig en goed!
  29-03-2021 Romeinen 7:11 – de misleidende lezing van de wet
  28-03-2021 Romeinen 7:9,10 – het gebod ten leven… hoe?
  27-03-2021 Romeinen 7:8 – zonder wet is de zonde dood
  26-03-2021 Titus 1:16 – GOD kennen
  25-03-2021 Johannes 17:3 – de enige waarachtige God
  24-03-2021 Handelingen 17:26 – uit één, elke natie van mensen
  23-03-2021 Job 38:3 – wedervragen als antwoord
  22-03-2021 Matteüs 5:35 – de stad van de grote Koning
  21-03-2021 Exodus 2:10 – uit het water getrokken
  20-03-2021 Filippi 2:12 – aanbevolen fobie en trauma
  19-03-2021 2Timotheüs 1:9 – vóór aeonische tijden
  18-03-2021 Genesis 23:6 – een vorst van God
  17-03-2021 Genesis 23:4 – vreemdeling en gast
  16-03-2021 Hebreeën 6:18 – onmogelijk!
  15-03-2021 Hebreeën 10:12 – die zit!
  14-03-2021 Filippi 2:15 – ongekunstelde kinderen van God
  13-03-2021 Kolosse 1 – vervuld van besef
  12-03-2021 Lucas 19:8 – Zacheüs versus rijke jongeling
  11-03-2021 Romeinen 7:7 – je zult niet begeren…?
  10-03-2021 Romeinen 7:7 – is de wet zonde?
  09-03-2021 Romeinen 7:6 – letter & geest, oud & nieuw
  08-03-2021 Lucas 8:10 – waarom gelijkenissen?
  07-03-2021 Romeinen 7:5 – geprikkeld door de wet
  06-03-2021 Romeinen 7:4 – vruchtdragend voor GOD
  05-03-2021 Romeinen 7:3 – vrij van de wet
  04-03-2021 Romeinen 7:2 – de wet van de man
  03-03-2021 Hosea 3:3 – vele dagen
  02-03-2021 Jeremia 1:11 – GOD waakt over zijn woord
  01-03-2021 Psalm 146:3 – vertrouwt niet op aanzienlijken
  28-02-2021 Romeinen 7:1 – hoelang is de wet heer?
  27-02-2021 Jesaja 19:22 – God verbidden?
  26-02-2021 Romeinen 6:23 – karig rantsoen vs. genade van GOD
  25-02-2021 Romeinen 6:22 – vrucht tot heiliging
  24-02-2021 Romeinen 6:20,21 – twee smaken
  23-02-2021 Psalm 96:13 – Hij zal de wereld richten!
  22-02-2021 Job 26:13 – de slang, Gods creatie
  21-02-2021 1Timotheüs 1:18 – de ideale strijd
  20-02-2021 Johannes 4:42 –  Redder der wereld
  19-02-2021 Romeinen 6:19 – verslaafd en verslaafd is twee
  18-02-2021 Romeinen 6:18 – vrijgemaakt van de zonde
  17-02-2021 Romeinen 6:17 – Paulus’ type van onderwijs
  16-02-2021 Romeinen 6:16 – een gelukkige slaaf!
  15-02-2021 Romeinen 6:15 – niks mis met zondigen?
  14-02-2021 2Timotheüs 3:16 – door God geblazen
  13-02-2021 Romeinen 6:14 – niet onder wet maar onder genade
  12-02-2021 Romeinen 6:13 – wapens van rechtvaardigheid voor God
  11-02-2021 Romeinen 6:13 – presenteer jezelf aan God
  10-02-2021 Romeinen 6:12 – vrijheid in een sterfelijk lichaam
  09-02-2021 Romeinen 6:11 – opstandingsleven nu!
  08-02-2021 Romeinen 6:10 – eens voor altijd
  07-02-2021 Romeinen 6:8,9 – niet meer sterft…
  06-02-2021 Romeinen 6:7 – gerechtvaardigd van de zonde
  05-02-2021 Romeinen 6:7 – geen slaaf meer
  04-02-2021 Romeinen 6:6 – onze oude mens medegekruisigd
  03-02-2021 Romeinen 6:5 – samen één plant geworden
  02-02-2021 Romeinen 6:4 – in nieuwheid van leven wandelen
  01-02-2021 Romeinen 6:4 – begraven door de doop
  31-01-2021 Romeinen 6:3 – in Christus gedoopt
  30-01-2021 Romeinen 6:3 – in zijn dood
  29-01-2021 Romeinen 6:2 – in zonde leven?!?
  28-01-2021 Romeinen 6:1 – blijven in de zonde opdat de genade zou toenemen?
  27-01-2021 Romeinen 5:21 – de genade is koning
  26-01-2021 Romeinen 5:20 – uitermate overvloedig!
  25-01-2021 Romeinen 5:20 – waarom de wet?
  24-01-2021 Romeinen 5:19 – gesteld en neergezet
  23-01-2021 Romeinen 5:19 – alle mensen = de velen
  22-01-2021 Romeinen 5:19 – de gehoorzaamheid van één
  21-01-2021 Romeinen 5:18 – alle mensen!
  20-01-2021 Romeinen 5:17 – in Leven koning zijn!
  19-01-2021 Romeinen 5:16 – vele misstappen en toch rechtvaardiging
  18-01-2021 Romeinen 5:15 – veel meer is de genade van God
  17-01-2021 Romeinen 5:14 – Adam, een type van de aanstaande
  16-01-2021 Romeinen 5:14 – de overtreding van Adam
  15-01-2021 Romeinen 5:13 – zonde & overtreding
  14-01-2021 Jesaja 45:22 – het aanroepen van de Naam
  13-01-2021 Romeinen 5:12 – de dood ging door tot alle mensen
  12-01-2021 Romeinen 5:12 – hoe de zonde de wereld binnenkwam
  11-01-2021 Romeinen 5:12 – zoals door één mens
  10-01-2021 Romeinen 5:12 – vanwege dit
  09-01-2021 Romeinen 5:11 – verzoening ontvingen
  08-01-2021 Romeinen 5:10 – verzoend & gered worden
  06-01-2021 Romeinen 5:10 – God verzoent vijanden met Zich
  05-01-2021 Romeinen 5:10 – verzoend worden…
  04-01-2021 Romeinen 5:9 – gered worden van de toorn
  03-01-2021 Romeinen 5:9 – gered van de dag van toorn
  02-01-2021 Romeinen 5:9 – gerechtvaardigd in zijn bloed
  01-01-2021 Prediker 3:14- al wat God doet
  31-12-2020 Psalm 77:20 – Uw weg in de zee
  30-12-2020 Romeinen 5:8 – toen wij nog zondaren waren
  29-12-2020 Romeinen 5:7,8 – menselijke & Goddelijke liefde
  28-12-2020 Exodus 34:29 – uitstraling
  27-12-2020 Romeinen 5:6 – GODS bewezen liefde
  26-12-2020 Romeinen 5:5 – Gods liefde uitgegoten in onze harten
  25-12-2020 Jesaja 9:7 – de troon van David
  24-12-2020 Romeinen 5:5 – hoop die niet beschaamd maakt
  23-12-2020 Romeinen 5:2-4 – beproefde hoop
  22-12-2020 Romeinen 5:3,4 – roemen, ook in de verdrukkingen
  21-12-2020 Jesaja 40:29 – kracht en sterkte
  20-12-2020 Filippi 4:18 – naar zijn rijkdommen
  19-12-2020 Romeinen 5:2 – staan in genade en roemen in hoop!
  18-12-2020 Romeinen 5:1 – vrede naar God toe!
  17-12-2020 Romeinen 4:25 – overgeleverd maar ook opgewekt
  16-12-2020 Romeinen 4:24 – Hem die Jezus, onze Heer opwekte
  15-12-2020 Romeinen 4:23,24 – ook vanwege ons
  14-12-2020 Romeinen 4:22 – daarom!
  12-12-2020 Romeinen 4:20 – heerlijkheid gevend aan GOD
  11-12-2020 Romeinen 4:20 – bekrachtigd in geloof
  10-12-2020 Romeinen 4:19 – leven uit de dood
  09-12-2020 Psalm 4:9 – ultiem slaapmedicijn
  08-12-2020 Romeinen 4:18 – naast hoop, op hoop
  07-12-2020 Romeinen 4:17 – de GOD die de doden levend maakt
  06-12-2020 Romeinen 4:16,17 – vader van ons allen
  05-12-2020 Kolosse 1:23 – de hoop van het evangelie
  04-12-2020 Psalm 2:4 – hemels amusement
  03-12-2020 Romeinen 4:16 – geloof, genade en belofte
  02-12-2020 Romeinen 4:15 – geen wet, geen overtreding
  01-12-2020 Romeinen 4:14 – beloofd is beloofd
  30-11-2020 Romeinen 4:13 – niet door wet