GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 13:2 – maar de liefde niet zou hebben…

18-03-2023 - Geplaatst door Andre Piet

En indien ik profetie zou hebben en ik al de geheimen en al de kennis zou weten en indien ik al het geloof zou hebben zodat ik bergen verplaats, maar de liefde niet zou hebben dan ben ik niets.

Kan het nog indrukwekkender? Stel, je zou de toekomst kunnen voorzeggen. En stel, je zou “al de geheimen” kennen. Bedenk daarbij dat er niemand in heel de Bijbel te vinden is, aan wie meer geheimen (verborgenheden) geopenbaard zijn, dan juist aan Paulus. Hij weet dus waarover hij hier schrijft. Maar hij trekt het nog breder door te speculeren dat men “al de kennis” zou bezitten van wat te weten is. En daarbij ook nog eens zo’n rotsvast geloof te hebben in GODS woord, dat men in staat is bergen te verzetten. Tel dat alles eens bij elkaar op…

Hoe groot de som daarvan ook is, het stelt niets voor zonder “de liefde”. Want alleen de liefde geeft aan alles inhoud en gewicht. Het woord voor liefde hier is  ‘agapé’, dat is onvoorwaardelijke liefde. Liefde die onafhankelijk is van de reactie van de ander. Liefde die daarom nooit ophoudt! Dat is “de liefde GODS” die nooit laat varen het werk van zijn handen!

Delen: