GoedBericht.nl logo
English Blog

Deuteronomium 6:4 – Hoor Israël!

27-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Hoor Israël, JAHWEH onze God, JAHWEH is één.

Het zogenoemde ‘Sjema’ is een Bijbelvers dat dagelijks een hoofdrol speelt in Israëls eredienst. Men staat er letterlijk mee op en men gaat ermee naar bed. Het eerste wat een joods kind leert is ‘het Sjema’. Het zijn ook de woorden die gesproken worden in het stervensuur. Bijbelgelovige joden gingen met het ‘Sjema’ prevelend, Hitlers gaskamers binnen.

Het ‘Sjema’ staat opgetekend in de gebedsriemen (tefillin) op de hand en tussen de ogen. Het staat geschreven op de deurposten en in de poorten (mezoezah). Heel het joodse leven is doordrenkt van het ‘Sjema’. Er is geen waarheid zo fundamenteel als dat er één GOD is. Ook Jezus benadrukte dit (Mar.12:28-32) en Paulus verklaarde: “voor ons is er één GOD, de Vader” (1Kor.8:6).. En elders: “Want er is één GOD en één middelaar van GOD en mensen, [de] mens Christus Jezus…” (1Tim.2:6).

Dat er één GOD is, is geen kwestie van kwantiteit maar van kwaliteit. Meerdere goden kunnen niet absoluut zijn. Want wat de één zich voorneemt, zou de ander kunnen dwarsbomen. Maar aangezien er slechts één GOD is, kan niets en niemand Hem weerhouden!  Nooit gaat er bij Hem iets mis!

Delen: