GoedBericht.nl logo

Jeremia 31:22 – de man omvangen

01-08-2017 - Geplaatst door Andre Piet

Hoelang zul je aarzelen, o afkerige dochter? Want JAHWEH schept iets nieuws in het land: het vrouwelijke zal de man omvangen.

In de profetie van Jeremia wordt Israël vergeleken met een vrouw die afkerig is van haar man. Maar zo zal het niet altijd blijven, Israëls afkerigheid zal worden genezen (Hos.14:4). GOD zelf zal iets nieuws creëren in het land: de vrouw (=Israël) zal de man (=JAHWEH) omvangen, d.w.z. gemeenschap met Hem hebben.

In het Hebreeuws waarin Jeremia deze profetie optekende, staat het nog beeldender. De man, dat is hier (qibor) dat is strijdbare man, een vent, een kerel. Jeremia spreekt trouwens ook niet van een vrouw, maar van het vrouwelijke (nqebah). Dat woord betekent letterlijk ‘holte’ en is afgeleid van ‘doorboren’, penetreren. Het vrouwelijke is aangelegd op het mannelijke dat haar zou vullen. Dat is meer dan alleen anatomie – het is een geestelijke waarheid. De man zou aan het bestaan van zijn vrouw inhoud geven: haar liefde bewijzen en door opstanding (> erectie) nieuw leven voortbrengen.

Israël zal de bruid van JAHWEH worden. Een nieuw, blijvend huwelijksverbond zal met haar worden gesloten (zie 31:31). De Man zal gemeenschap met haar hebben, haar vullen en zijn zaad (=het Woord) geven.

Delen: