GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 5:44 – eer van mensen

25-11-2022 - Geplaatst door Andre Piet

Hoe kunnen jullie geloven, eer bij elkaar in ontvangst nemende en de eer bij de enige God niet zoeken?

Het zijn messcherpe verwijten die uit Jezus’ mond komen richting de geestelijke leidslieden van het volk. Hoewel ze aan “de heilige Schriften” hun reputatie ontleenden, lieten ze het eerlijk onderzoek van die Schriften na (5:39). Zouden ze dat wel doen, dan hadden ze geweten dat Jezus’ claims waar zijn. Maar ze waren geblokkeerd om de Schriften te geloven en daardoor ook om Jezus’ woorden naar waarde te kunnen schatten.

De theologen in Jezus’ dagen waren druk doende om bij elkaar eer in ontvangst te nemen. Het was in de Joodse wereld toen, niet anders dan in de christelijke wereld vandaag. Men zoekt promotie en kent aan elkaar eretitels toe. En erebaantjes. Je kunt b.v. promoveren op wat theoloog x of godgeleerde y heeft beweerd. En dan mag je een eretitel aan je naam toevoegen.

Autoriteit in de godsdienstige wereld is gebaseerd op zulke eer van mensen. Maar het is een kaartenhuis. Want het enige wat telt en blijvend is, is wat “er staat geschreven”. Ook al staat dat gewoonlijk haaks op heersende tradities en geëerde opinies van mensen. Gods woord alleen houdt stand

Delen: